Saturday, January 12, 2013

Kui tõenäoliseks peate, et soovitate järgmisi panku oma kolleegidele, sõpradele ja perekonnale?

**

100 000 eduka ettevõtte omanikku ja juhatuse liiget hõlmavas küsitluses, mis viidi läbi 32 riigis, küsiti: "Kui tõenäoliseks peate, et soovitate järgmisi panku oma kolleegidele, sõpradele ja perekonnale?" 10 = väga tõenäoliseks; 0 = üldse mitte tõenäoliseks Uuring viidi läbi 2011. a novembrist kuni 2012. a novembrini Suure ettevõtete omanike ja juhatuse liikmete soov oma panku soovitada erines turgude lõikes oluliselt. Zürichis asuva European Economic Research Institute EUWIFO poolt 32 turul läbi viidud uuring näitab, et Hiinas, Türgis, Brasiilias, Rumeenias, Venemaal, Eestis, Šveitsis ja Leedus soovivad pankade kliendid soovitada oma esmaseid pangandussuhteid ka teistele. Slovakkia, Saksamaa, Poola, India, Kreeka, Prantsusmaa ja Austria turul on soov oma panka soovitada pigem neutraalne. Enamik Tšehhi Vabariigi, Taani, Soome, Hispaania, USA, Norra, Hongkongi, Ungari, Jaapani, Kanada, Taiwani, Itaalia, Singapuri, Ühendkuningriigi ja Austraalia vastajaid ei soovi soovitada oma panku kolleegidele, sõpradele ja perekonnale. Need tulemused kuuluvad ühe osana EUWIFO uuringusse Bank Monitor, mille tähtsamad tulemused avaldatakse kord kuus. Esitletud tulemused põhinevad andmetel, mis saadi viimase 12 kuu vältel 32 turul üle 100 000 ettevõtte omaniku ja juhatuse liikmega läbi viidud intervjuudest. See sihtrühm on paljude pankade jaoks väga tähtis, sest kasutab nii äripanganduse kui ka isikliku varahalduse teenuseid. Klientide soovitamissoovi tase on brändi tugevuse tähtsamaid indikaatoreid. Arvatakse, et seda skoori võib kasutada motiveerimaks organisatsiooni keskenduma enam klientidele mõeldud toodete ja teenuste parandamisele. Samuti väidetakse, et see skoor korreleerub tulude kasvuga. See on näitaja, mida tänapäevasel turul kasutavad paljud korporatsioonid. Ülaloleval graafikul on näidatud 32 turu 18 rahvusvahelise ja kohaliku panga turuosal põhinevad tulemused. Aga erinevused nii turgude kui tervikute kui ka ühe kindla turu pankade vahel on olulised. Lisaks kõiguvad üksikute pankade näitajad märkimisväärselt kogu aasta jooksul. Tulemusena on selgelt näha selle tegevusala võitjad ja kaotajad. Peamine järeldus on: igal turul on panku, mida nende kliendid sagedamini soovitavad, ja neid, mille puhul seda ei tehta. See viib kolme tähtsa järelduseni: esiteks, soov panka soovitada erineb märkimisväärselt, olenevalt teatud turu kindlast pangast; teiseks, soov üksikuid panku soovitada muutub aja jooksul, ja kolmandaks, soov panka soovitada erineb üldiselt turgude lõikes. On selge, et iga üksiku panga eesmärgiks peaks olema parandada oma klientide soovi seda soovitada. Panga brändihalduse, klientide lojaalsuse, ristmüügi ja äri pikaajalise arengu seisukohast on tähtsad nii klientide soovitamissoovi absoluutsed kui ka suhtelised skoorid. Esimene mõõtmine näitab, kuidas pankade üksikud meeldivushinnangud aja jooksul muutuvad, ja viimane järjestab pangad oma siseriiklike ja rahvusvaheliste konkurentide hulgas. „Konkureeriv keskkond, milles pangad töötavad, ja nende klientide soov panka soovitada varieeruvad märkimisväärselt turgude lõikes,“ ütleb EUWIFO tegevdirektor Stefan James Lang. „Kui rahvusvahelised pangad teevad otsuseid rahvusvahelisele turule sisenemise või investeerimise kohta, mängivad selles muidugi rolli paljud tegurid. Siiski võib nende klientide tugev või nõrk soov neid soovitada pankadele öelda, kui raske võib turule sisenemine või turu kasvatamine olla, ja seepärast peab seda tõsiselt võtma.“ Bank Monitori küsitlus hõlmab järgmisi rahvusvahelisi panku: Bank Julius Baer, Citibank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, ING, JPMorgan Chase, Merrill Lynch, Morgan Stanley, UBS; ja iga turu tähtsamaid kohalikke panku. Küsitlus viidi läbi järgmistel turgudel. Euroopas: Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Hispaania, Šveits, Austria, Belgia, Holland, Soome, Norra, Taani, Poola, Kreeka, Türgi, Slovakkia, Tšehhi Vabariik, Ungari, Horvaatia, Bulgaaria, Eesti ja Venemaa; Aasias: India, Hiina, Jaapan, Indoneesia, Hongkong, Singapur, Taiwan ja Austraalia; Ameerikas: Ameerika Ühendriigid, Brasiilia ja Mehhiko. Lähikuudel laieneb küsitlus veel 20 turule. EUWIFO, European Economic Research Institute, Zürichis, on eraomanduses firma, mis on spetsialiseerunud turundus-ja majandusuuringutele, milles osalevad ettevõtete omanikud, juhatuse liikmed ja erapankade kliendid kogu maailmas. Saksamaal korraldatakse praegu 300 intervjuud nädalas. Väljaspool Saksamaad viiakse neid läbi 300 kuni 500 kuus. Täielikud tulemused avaldatakse kord kuus ning küsitlustes osalejad saavad tulemused enne nende avaldamist meedias.

No comments:

Post a Comment