Thursday, December 16, 2010

Soojustamine ja sisekliima

**


Valede soojustus toodete asjatundmatu paigaldamine rikub pahatihti eluruumide sisekliima ja põhjustab hoone konstruktsioonidele tõsiseid niiskuskahjustusi.


Erinevalt kivimajadest võib puidust hoonet soojustada nii seest kui ka väljastpoolt, kuid ka siis tuleb teatud ohte silmas pidada. Kui puitmaja on väljastpoolt kaetud aurutõkkekilega,võib seestpoolt soojustamine samuti niiskuskahjustusteni viia.
Erinevate soojustustoodete hulgas valikut tehes näeme, et tihedamad materjalid on üldjuhul suurema soojusjuhtivusega.Mineraalvillade puhul on aga nimetatud seaduspärasuses olulisi erandeid, mida maja soojustamisel tuleb silmas pidada.
Seinte soojustamiseks tuleb eelistada villatooteid mahumassiga üle 19 kg/m3. Kergvilla probleem on selles, et teatud mahumassist allpool hakkab infrapunane kiirgus, mis omab suurt osatähtsust soojaülekandes,hõredast materjalist läbi paistma.
Teine negatiivne efekt kergvillade seintes kasutamise puhul on, et villa sees hakkab õhk soojemal poolel tõusma ja külmemal langema,hoone sisepinda tugevalt jahutades.
Kolmanda ebasoovitava mõjuna kipub seina paigutatud kergvill aja möödudes vajuma, tekitades seina ülaossa külmasillad, mida on hiljem väga kulukas täita, sest sein tuleb lõhkuda.
Mineraalvillade puhul piisab kondensaadi tekkeks vaid mõnesajast grammist veest. Seepärast peab mineraalvillaga soojustatud hoone sees kindlasti olema hoolikalt paigutatud aurutõke.

Thursday, December 9, 2010

Voodrilaudade paigaldusest

**
Voodrilauad kinnitatakse  aluse külge tavaliselt kuumtsingitud lihtnaeltega.Naela sobiv pikkus on vähemalt 75 mm. Kinnituspunktide omavaheline kaugus  on tavaliselt  600 mm.Laud kinnitatakse igast kinnituskohast kahe naelaga,mis jäävad servast 20 – 25 mm kaugusele.Rõhtlaudise kinnitamiseks paigaldatakse püstised kinnituslauad
( paksusega 22-25 mm ) läbi tuuletõkke tugevasti sõrestikupostide külge.
Suruõhknaelutiga töötamisel peab jälgima,et nael ei satuks liiga sügavale ega rikuks puitpinda. Naelapea ei tohi olla süvendis,sest siis võib sademevesi sealtkaudu puitu imenduda.
Välisvoodri kinnitamiseks tuleb kasutada selleks mõeldud naelutit  ja sileda peaga rihvelnaelu,siis saab naelutussügavust töö käigus reguleerida.Võimaluse korral tuleb vältida laudade jätkamist.
Kui jätkukohti vältida ei saa,tuleb teha nii,et oleks tõkestatud lõikepinna kaudu sademevee imendumine puitu.Jätkukoht peab olema võimalikult tihe  ning tuleb katta liistu või plekiga ning värvida lõikepinnad.