Friday, June 9, 2017

Tähe tn 40-korterelamu rekonstrueerimine Tallinnas ei ole kauaks.


**


Revin grupp OÜ reg.nr. 11896241 juhataja Lauri Raud ja Tolira ehitus OÜ Tolira ehitus OÜ reg.nr. 11130757 juhataja Lauri Raud ei taganud hea ehitustavast kinnipidamist rekonstrueerides hiljuti Tähe tn 40 korterelamut Tallinnas. Maja katuse rekonstrueerimisel tegid nimetatud firmad palju praaki. Katusele kaldeid nähtavates lombikohtades jäid parandamata-nii et katusel hulgaliselt on veelompe,mis ehitusnormidega ei ole lubatud. Katusekate all on liiga pehme soojusisolatsioon,mis käimisel vajub alla ja ajapikku lõhub katusekate rullmaterjali ära.Parapeti plekid on paigaldatud valesti-esiteks plekid on ühendatud omavahel ühekordse valtsiga,vaatamata sellele et ehitusprojekt ja standardid seda ei luba.Teiseks parapeti pleki veenina on liiga lähedal välisseina pinnale,seetõttu vihmase ilmaga on näha et vihmavesi satub fassaadi pealis pinnale ja peseb sellelt maha värvi -mis lausa voolab juba alla,inimestele pähe! Fassadilt alla voolav värv tegi inetuks fassaadi,lodža aknaklaase ja esimese korruse garaaži katuse pinda,mis jätab Tähe tn 40 räpase mulje,koristame peas tulema ehitaja,est elanikud lodža katuse klaaside juurde ise ei pääse.Varsti hakkab fassaadilt alla kukkuma dekoratiiv krohv ning seina soojustus saab märjaks,mille tagajärjel läbivettinud soojustus ajab maja hukka,sest välisseina soojapidavus hakkab langema. Korteriühistu poolt palgatud P.P.Ehitusjärelevalve OÜ regitreerimis .nr.11270056 esindaja: MATI KELINDEMAN ,see ehitusjärelevalve firma  on Eesti Tööstus - Kaubanduskoja registrikood: 80004733   liige,kellele P.P.Ehitusjärelevalve OÜ oma mitte korrektse  tegevusega tõi kahju. Peab ütlema et ehitusjärelevalve üldse ei kontrollinud tööde kvaliteeti,kuid KÜ Tahe 40 maksis neile praagi eest priske summa praagitegijatele.Kahju said ka KÜ Tähe 40 liikmed,kes peavad sellise asjaajamise eest ka oma raha välja panema. Samas KÜ Tähe 40 reg.nr. 80014755 ise tehtud praaki ei näe ja aina maksab ehitajale ja ehitusjärelvalvele korteriühistu liikmetelt kogutud rahast.Vaikib ka Tallinna linnavalitsus ning Nõmme linnaosa valitsus - mis neil sellest,eks ole”.Revin grupp OÜ,Tolira ehitus OÜ on kohustatud tehtud ehitusdefektid kiiresti likvideerida.P.P. Ehitusjärelevalve kes sisuliselt ei kontrollinud ehitustööde kvaliteeti ning sai selle eest tasu on kohustatud see raha korteriühistu liikmetele tagastama,selleks ka KÜ  Tähe 40 juhatus peab head tahet ülesnäitama.

Sunday, May 28, 2017

Ei me ette tea,mis elu võib meile tuua,kuid see mis peab tuleb kindlalt kõik


**


Revin grupp OÜ reg.nr. 11896241 juhataja Lauri Raud ja Tolira ehitus OÜ reg.nr. 11130757 juhataja Lauri Raud ei taganud hea ehitustavast kinnipidamist rekonstrueerides hiljuti Tähe tn 40 korterelamut Tallinnas. Lodža aknaplekkide paigaldamisel on tehtud palju vigu. Paigaldatud aknaplekid ei vasta juhendteatmiku 85 – 10562-et nõuetele. Aknaplekki paksus ei kindlusta konstruktsiooni jäikust, kalle on tunduvalt väiksem kui 15* , samas mõnes kohas lausa 0*,pleki kinnitus on nõrk ,pleki paanid on ühendatud oma vahel liiga väikese üle kattega.Mõnes kohas pleki ja metallpostide vahele jäävad praod on kaetud tavalise leikoplaastriga,mis on mõeldud meditsiinilisele abile verejooksu puhul!Nii et kauaks seda ei ole,ning varsti vihmavesi tungib maja välisseinte soojustusmaterjali -EPS plaadi sisse.Läbivettinud soojustus ajab maja hukka,sest välisseina soojapidavus hakkab langema,. P.P.Ehitusjärelevalve OÜ reg.nr.11270056 esindaja: MATI KELINDEMAN ,see ehitusjärelevalve firma  on Eesti Tööstus - Kaubanduskoja registrikood: 80004733   liige,kellele P.P.Ehitusjärelevalve OÜ oma mitte korrektse  tegevusega tõi kahju. Kahju said ka KÜ Tähe 40 liikmed,kes peavad sellise asjaajamise eest ka oma raha välja panema. Samas KÜ Tähe 40 reg.nr. 80014755 ise tehtud praaki ei näe ja aina maksab ehitajale ja ehitusjärelvalvele korteriühistu liikmetelt kogutud rahast.Vaikib ka Tallinna linnavalitsuse Nõmme LOV - mis neil sellest.

Saturday, April 1, 2017

Tallinnas Tähe tn 40 kortermaja renoveerimine energiatõhususe suurendamine ebaõnnestus.


**


Avaldus ehituspraagist.

ASjaosalised:

P.P.Ehitusjärelevalve OÜ reg.nr.11270056 esindaja: MATI KELINDEMAN ,see ehitusjärelevalve firma  on Eesti Tööstus - Kaubanduskoja registrikood: 80004733   lliige,kellele P.P.Ehitusjärelevalve OÜ oma mitte korrektse  tegevusega tõi kahju.

 Revin Grupp OÜ reg.nr. 11896241 juhataja Lauri Raud. Tolira ehitus OÜ reg.nr. 11130757 juhataja Lauri Raud ja töödejuht Henri Lillevälja .
Tähe tn 40 korteriühistu reg.nr. 80014755 ,alustas augustis 2016 oma korterelamu rekonstrueerimist.
Kohustuslikul reklaami stendil maja ees on öeldud,et peatöövõtjaks on Revin Grupp OÜ - Tegelikult peatöövõtjaks oli Tolira ehitus OÜ. Omanikujärelevalveks on märgitud P.P.Ehitusjärelevalve OÜ Mitmel korral saatsin Tähe 40 juhatusele emaile,sest tööde kvaliteet objektil jätts soovida.Kuid vastuseid juhatusest viimasel ajal minule ei laekunud.
.Pöördusin P.P. Ehitusjärelevalve OÜ poole ,kes pidi antud objektil kvaliteeti kontrollima,kuid ehitusjärelvalvega tegelema pidav MATI KELINDEMAN telefonitsi üiles ,et selle küsimusega pean hoopiski pöörduma Tähe 40 juhatuse liikme Marek Põldeots’a poole,kes rõõmsalt teatas minule,et puudused on likvideeritud-see aga ei vastanud tõele,sest ehituspraaki on palju. Tekkis küsimus miks juhatus ei hooli ehituskvaliteedist antud objektil,miks ta ei vasta kirjadele ja miks makstakse praagi eest raha Ehitusjärelevave OÜ-le,peatöövõtjale jt ja seda kõik korteriühistu liikmete rahast. Paistab,et nimetatud ametimehed kavatsevad omavahel ära jagada riigi poolt antav objekti renoveerimise suur toetus,mis on uhistule ettenähtud.
Objektil on järgmised ehituskvaliteedi puudused,mis kuuluvad likvideerimisele,ka hinna alandamine vastavalt Võlaõigusseaduse sätetele  peab olema rakendatud antud objektil koostöös tellijaga:

Anmeri OÜ põhiprojekti joonisel S-2 on toodud AVAPALEDE SOOJUSTAMINE JA VEEPLEKKIDE PAIGALDAMINE PROJEKTEERITUD ALUMINE HORISONTAALNE AVAPÕSK. Siin on ettenähtud ET AKNA VEEPLEKI ALUNE PEAB OLEMA täidetud SOOJUSMATERJALIGA.Kuid tegelikult on paigaldatud mingisugune ehitussegu-nii et aknaveepleki all ehitaja poolt on moodustatud lubamatu külmsild. Veepleki alla jäi paigaldamata hüdroisolatsioon. Aknapleki ülespööre on alla 18 mm. Isesurvestav tihend aknapleki ülespöörde ja aknapõse vahele jäi paigaldamata. Aurutõkkelint ja tihendusmass jäi paigaldamata ka akna ülemine veenina jäi ehitajal tegwmata.Aknaplekid on paigaldatud 5* kaldega,olgu et norm näeb ette kalde suuruseks minimaalselt 15*,see on nii ehitaja ,kui ka Anmeri OÜ projekteerija suur viga.

Talvepäevadel toa õhu temperatuur akna juures oli kõigest 14*C,sellises korteris  on kõrge õhu niiskus ja kannatab maja elanike tervis:köha,nohu jne.Projekteerija väidab,et Tähe tn. 40 korterelamu küttesüsteem rekonstrueeritakse,kuid tänaseni see ühetoru süsteem ei tööta korralikult.
 Aknalauad jäid kinnitamata Capatect montaažidetailide ja müüriankrute abil. Ühe müüriankru kohta võetakse 2 Capatect-Schlagschrauben kruvi, et vältida aknalaua vetrumist. Aknalaua alune õõnsus jäi täitmata isolatsioonimaterjaliga. Aknalaua alumine külg jäi kleepimata üle CapatectAntidröhn-band ribaga. Akna alla ehitaja tekitas meile täiendava külma silla,mis energiatõhususe suurendamist antud elamus takistab. Ka lodža piirde katmine plekiga on ebaõnnestunud Villaribadega laiusega 200mm jäid  soojustamata avadeümbrused. Kahjuks maja konstruktsioonidesse jäid suurel hulgal külmad sillad,mis on lubamatu.Nõutav sisekliima pole tänaseni saavutatud,korteris on liiga suur õhu niiskus,mis mõjub halvasti elanike tervisele. Toa temperatuuri mõõtmisel selgus et külmal talvepäeval õhutemperatuur akna juures oli kõigist 14*C,mis  ei vasta standardile.Kaetud tööde aktid koostada on vaja kindlasti. Kredex,kes pakkus meie  korterelamutele finantslahendusi, mille eesmärk on energiatõhususe tõstmine läbi elamute renoveerimise tutvudes puudustega,mis meie maja juures renoveerimise käigus tekkisid,ei võta asja tõsiselt ning ei kutsu asjaosalisi korrale. Kuna asjaosalised ja Tallinna linnavalitsuse Nõmme linnaosa valitsuse tegelased minu kirjadele ei vasta,selline ükskõikne mentaliteet tõsiste probleemide üle ei tee au Eesti riigile.Palun lugejatel antud juhtumi kohta avaldada oma arvamust. Ehitajaid oma korda palun alustada praagi likvideerimist antud majas kiiremini.

 Tähe tn 40 elanik E.Sepp jt.

Friday, April 29, 2016

LED valgustid ja nende kasulikkus


**

Autor: Samara Täna, kus stiilne ja säästlik lahendus kodu ja kontori sisustamisel on kõigi aegade kõrgemal tasemel, tuleks tähelepanu pöörata ka LED valgustite kasutamisele. LED valgustid aitavad olulisel määral elektrikokkuhoidu saavutada ja lisaks on need ka oluliselt pikema eluaega, kui teised laialdaselt tuntud valgustid. Kolmas tähtis omadus on keskkonnasõbralikkus ja neljas minimaalne soojuse eraldumine. See viimane on kindlasti hästi oluline just süvisvalgustuse kasutamisel. LED valgustust saab ilma ohtlikku olukorda kartmata kasutada ka näiteks mööbli sees. Teiste valgusallikate kasutamine selliselt oli suhteliselt riskantne, kuna võis juhtuda ülekuumenemist ja selle tagajärjel ka tuleohtlike olukordi. Tänaseks on LED valgustid teinud suure arenguhüppe, mistõttu ka nende kasutamine majapidamistes, kontrites ja tänaval on oluliselt suurenenud. Heade hindadega kvaliteetseid LED valgusteid leiad, kui klikid siia: LED valgustid. Mariliis Mitt Samara Group OÜ www.samara.ee

Saturday, April 16, 2016

Kuidas teostada vannitoa plaatimistöid?


**

Autor: todoolen Kui Te olete otsustanud uuendada oma vannitoa välimust , siis kõige targem oleks muidugi valida profesionaal. Omajõududega hakkama saamiseks peaks tutvuma mõningate näpunäidetega. Plaatimistöödele eelnevalt tuleks korrastada pinnad. Nii põrandad kui seinad. Pinnad peaksid olema sirged, seda saab kontrollida loodi või sirge latiga. Kui pinnad on ebatasased, siis tuleks seinad tasandada tsemendipõhise tasandusseguga ja põrand valada. Enne tuleks pinnad töödelda nakkedispersiooniga (Primer). See kindlustab nakkumise valatava või tasandatava pinnaga . Kui otsustate trapiga dušširuumi kasuks, peaksid kalded olema trapi suunas, minimum 1cm meetrile, et vesi saaks ära joosta. Pärast valu tegemist ja selle kuivamist tuleks sein uuesti üle töödelda nakkedispersiooniga (Primeriga) . Selle kuivamise järel tuleks seinad katta vesieristusega. Seinte liitekohad ja vuugid tuleb katta nurgatugevduslindiga , mis kleebitakse vesieristusega. Vesieristuse kihi paksuse määrab vastava toote tootja. Järgmisel päeval saab alustada seinte plaatimistöödega. Tuleks välja arvutada plaatide jaotus nii, et seinte äärtesse jääks mitte vähem kui pool plaati. Plaatimist tuleks alustada teisest reast, alla toetuseks saab panna loodi või mõne sirge karkassi. Segukamm tuleks valida vastavalt plaadisuurusele. Segukammi hambaid on erinevate mõõtudega, mida suurem plaat , seda suuremad hambad. Vuukide jätmiseks võib kasutada vuugiriste või vuuginööri. Kogemustega plaatija saab ilma vuugiristideta kergesti hakkama. Iga plaadirea horisontaalsesse vuuki tuleb paigaldada vuuginöör. Pärast seinte plaatimist tuleb puhastada põrand (näiteks mahakukkunud segu) ning seejärel üle teha nakkedispersiooniga. Kuivamise järel vesieristada ning põranda ja seina ühendusnurgad kleepida tugevduslindiga. Järgmisel päeval saate alustada põranda plaatimisega. Tasuks jälgida plaadijaotust nagu seinte puhulgi. Põranda plaatimisel tuleks kasutada vuugiriste. Kui põrandal on äravoolutrapp, siis parem oleks jätta trapi ümber plaadi tehaseserv, et ei vigastaks jalgu, varbaid jms. Kui plaadijaotus ei võimalda, siis lõigatud servad liivapaberiga töödelda. Kui põrandal plaat kuivanud, siis tuleks plaatida seinte kõige esimene rivi. Kogu plaatimistöö kuivamise järel peaks vuukima kõigepealt seina ning seejärel põranda. Vuugisegu surutakse vuukidesse kummilabidaga. Vuugijäägid tuleks plaadi pinnalt maha pesta niiske svammiga (mitte ainult pind, vaid vuugid ka ühtlaseks pesta) . Enne pesemist võiks lasta vuugil kuivada umbes pool tundi (olenevalt siis plaaditüübist , ruumi temperatuurist jms). Plaadipind korralikult puhtaks pesta! Järgmisel päeval tuleb põrandate ja seinte liitekohad (sisenurgad) tihendada sanitaarsilikooniga. Plaatimistöö jaoks kasuta kindlasti ühe firma tooteid (vesieristus, plaatimisegu jne), et tagada tootjapoolne garantii. Pärast põhitõdede uurimist tekib kindlasti veel palju küsimusi, kuid plaatimistöö selgeks tegemiseks võib-olla ei aitagi ainult kirjutatud juhendist. Kui tundub see endale siiski liiga keeruline ja soovite kvaliteetset ja professionaalset teenust ja tulemust , siis tasuks valida kogenud tegija. Plaadimerk OÜ E-post: plaadimerk@gmail.com

Thursday, March 10, 2016


http://gld160310.info/?utm_source=Justclick&utm_medium=mailer&utm_campaign=Gold_&utm_term=var1&utm_content=Letter_11

Saturday, December 20, 2014

November 2014 -bisnes kõikus.


**Global Business Monitor novembris vähenes 0,1 punkti,jõudes kuni -3,7. See on seitsmes negatiivne kuu alates maist. Septembris indeks teenis vähese kasvu 0,4 punkti. Sel kuul Americas vähenes 3,5 jõudes -0,5 punktini. Aasia kasvas 1,5 kuni 2,1 punktini. Seevastu Euroopas jätkus langus 0,4, ulatudes -6,0 punktini. See on seitsmes Euroopa vähenemine alates märtsist, vaid septembris näitas väikese - 0,2 punktilist kasvu. Kuigi Global Business Sentiment Monitor langus oli vaid marginaalne, jätkas langemise kinnitas langus eelmise kuu jooksul. Kuigi suvel langus pärast juulit oli tühine, on olnud seitse igakuist langus ärikliima käesoleval aastal. Ainult september näitas vähesel määral, kuid seda tasakaalustab veelgi oktoober langus. On turu-by-turupõhiselt, aga tulemused olid veidi erinevad. Business sentiment kasvas Hiinas (+ 12%), Hispaanias (+ 11%), Rumeenias (+ 5%), Türgis (+ 5%), Taiwanis (+ 4%), Singapuris (+ 4%), Bulgaarias (+ 3%) ja Kreekas (+ 3%). Seevastu ettevõtete kindlustunde vähenemine USA poolt (-7%), Ungaris (-6%), Šveits (-6%) ja Itaalias (-6%).