Monday, February 25, 2013

kui tõenäoline on brittide lahkumine EL-ist?

**

EUWIFO uuris: kui tõenäoline on brittide lahkumine EL-ist? Enamikul on seda raske ette kujutada Jaanuari lõpus teatas Briti peaminister David Cameron, et Suurbritannia Euroopa Liitu jäämise otsustamiseks korraldatakse referendum. Toetudes uuringule, mille viis 44 riigi 1 479 tegevdirektori hulgas läbi Euroopa majandusuuringute instituut EUWIFO, arvab ainult väike osa vastajaid, et britid otsustavad 2017. aastaks kavandatud referendumil EL-ist lahkuda. Euroopa Liidu tulevikku käsitlev osa lisati Business Monitor küsitlusele, mida viiakse regulaarselt läbi 25 riigis. Täpsemalt küsis instituut, kui tõenäoline on, et Ühendkuningriik lahkub EL-ist. Tulemus: ainult 9,2 protsenti vastajatest arvab, et lahkumine on möödapääsmatu. Ligi 30 protsenti arvab, et referendum on vaid valitsuse propaganda ja hääletust ei toimu. Küsiti ka lahkumise tagajärgede kohta. Konsensus väljendub selgelt: alla 25% vastajatest kartis tõsiseid tagajärgi riikide liidule. Lisaks arvab 9,2 protsenti vastajaid, et Ühendkuningriigi lahkumine on kindel, üsna suur osa, nimelt 28,3 protsenti, hindab aga tõenäosust suhtega 50:50. 33,3 protsenti intervjueeritud ettevõtete omanikest ja tegevdirektoritest arvab, et suure tõenäosusega jääb Ühendkuningriik EL-i. 29,1 protsenti arvab, et teatavaks tehtud referendum on vaid Cameroni valitsuse poliitiline propaganda ja hääletust ei toimu. Lisaks tundis Economic Research Institute EUWIFO huvi Ühendkuningriigi potentsiaalsest EL-ist lahkumise võimalike tagajärgede vastu. Esimene vastusevariant oli: „Lõpuks lahkuks suurim tülitekitaja EL-ist. EL lööks õitsele“. Fakt, et ainult 8 protsenti vastajaid pidas seda kõige tõenäolisemaks variandiks, võib näha teatava brittidele antud kõrge hinnangu kinnitusena, vaatamata nende sageli vastuolulistele seisukohtadele. Teisest küljest arvab ainult 11,2 protsenti vastajaid, et EL-il ei tule karta mingeid negatiivseid tagajärgi, kui Ühendkuningriik peaks lahkuma. Suurim rühm, 34,3 protsenti, arvab, et brittide lahkumisel oleks üksnes tähtsusetu mõju ja see ei tooks kaasa teiste riikide lahkumist. 23 protsenti arvab, et teisi riike ei lahku, aga Ühendkuningriigi lahkumine nõrgendaks EL-i oluliselt. 23,5 protsenti on äärmiselt skeptilised ja arvavad, et lahkumine viiks pikas perspektiivis EL-i kokkuvarisemiseni. EUWIFO tegevdirektor Stefan James Lang on optimistlik: „See on ettevõtete omanike ja tegevdirektorite poolt uskumatu usaldusavaldus Euroopa Ühendusele. Tulemused näitavad nende usku, et EL on oma eksami Kreekaga läbinud ja suudab tulevaste kriisidega edukalt toime tulla“. EUWIFO, European Economic Research Institute, Zürichis, on eraomanduses firma, mis on spetsialiseerunud turundus-ja majandusuuringutele, milles osalevad ettevõtete omanikud, juhatuse liikmed ja erapankade kliendid kogu maailmas. Saksamaal korraldatakse praegu 300 intervjuud nädalas. Väljaspool Saksamaad viiakse neid läbi 300 kuni 500 kuus. Täielikud tulemused avaldatakse kord kuus ning küsitlustes osalejad saavad tulemused enne nende avaldamist meedias.

Vaata Esten ehitusekspertiis.

Wednesday, February 20, 2013

Euroopa ärikliima

**

Euroopa ärikliima jääb ülejäänud maailmale omale alla 25 uuritud turust asusid 12 kõige optimistlikumate äriootustega riiki väljaspool Euroopat. Seevastu 13 kõige madalamate äriootustega turgu – kui jätta välja USA ja üllatuslikult Singapur – asuvad Euroopas. Avanev pilt on üsna selge: Euroopas on ärikliima palju halvem kui ülejäänud maailmas. Ehkki üldine majandussituatsioon on euroalas praegu palju stabiilsem kui kriisi ajal, ei ole olukord siiski kaugeltki rahuldav. Euroopa suveräänne võlg kujutab endast suurimat üksikut ohtu kogu maailma majandusele. Aasias ergutab äriusaldust tugevam ärikeskkond. „Sellal kui otsene euroala kokkuvarisemine oht näib praeguseks olevat tagasi löödud, ähvardab ikka oluline oht, et Saksamaa poolt peale sunnitud ranged meetmed võivad viia tõsise majanduslanguseni,“ ütleb EUWIFO tegevdirektor Stefan James Lang. „Hispaanial, Itaalial ja Prantsusmaal näib olevat veidi enam kaotada, aga Saksamaa jäetakse tema erakordselt efektiivse siseriikliku tulusüsteemi toel võib-olla jälle arvet maksma. Küsimus, mille paljud endale praegu esitavad, on, kui palju rohkem on Saksamaa rahvas nõus enda kanda võtma.” EUWIFO, European Economic Research Institute, Zürichis, on eraomanduses firma, mis on spetsialiseerunud turundus-ja majandusuuringutele, milles osalevad ettevõtete omanikud, juhatuse liikmed ja erapankade kliendid kogu maailmas. Saksamaal korraldatakse praegu 300 intervjuud nädalas. Väljaspool Saksamaad viiakse neid läbi 300 kuni 500 kuus. Täielikud tulemused avaldatakse kord kuus ning küsitlustes osalejad saavad tulemused enne nende avaldamist meedias.

Saturday, February 2, 2013

Üleilmne brändiuuring 32 turul .

**

Üleilmne brändiuuring 32 turul näitab: ettevõtete omanike soov kaaluda teisi panku erineb turgude lõikes. Zürich, 29. jaanuar 2013 100 000 eduka ettevõtte omanikku ja juhatuse liiget hõlmavas küsitluses küsisime: „Kui tõenäoliselt kaaluksite oma isiklike investeeringute ja äripanganduse vajadusi silmas pidades järgmisi panku?“ Uuring viidi läbi 2011. a novembrist kuni 2012. a novembrini. Suurte ettevõtete omanike ja juhatuse liikmete soov kaaluda oma isiklike investeeringute ja äripanganduse vajadusi silmas pidades teisi panku erineb turgude lõikes oluliselt. Zürichis asuva European Economic Research Institute EUWIFO poolt 32 turul läbi viidud uuring näitab, et Türgis, Leedus, Brasiilias, Eestis, Kanadas, Norras, Bulgaarias, Poolas, Hispaanias, Singapuris, Soomes, Hongkongis ja Slovakkias on pangaklientide soov alternatiivseid pangandussuhteid kaaluda üsna tugev. Taanis, Austrias, Hiinas, Venemaal, Itaalias, Šveitsis, Tšehhi Vabariigis, Rumeenias ja Jaapanis on soov teist panka kaaluda keskmise lähedal. Prantsusmaal, Belgias, Taiwanis, Ungaris, USA-s, Ühendkuningriigis, Ungaris, Austraalias, Saksamaal, Kreekas ja Indias ei kaalu enamik vastajaid alternatiivset pangandussuhet. Need tulemused kuuluvad ühe osana EUWIFO uuringusse Bank Monitor, mille tulemused avaldatakse kord kuus. Esitletud tulemused põhinevad andmetel, mis saadi viimase 12 kuu vältel 32 turul üle 100 000 ettevõtte omaniku ja juhatuse liikmega läbi viidud intervjuudest. See sihtrühm on paljude pankade jaoks väga tähtis, sest kasutab nii äripanganduse kui ka isikliku varahalduse teenuseid. Loodetavate klientide soov kaaluda teatud panka on selle panga jaoks brändi tugevuse peamisi indikaatoreid. Mida kõrgem on kaalumise tase, seda tõhusamalt võib pank võita uusi kliente. Mida madalam on kaalumise tase, seda raskem ja kulukam võib pangal olla uusi kliente võita. Ülaloleval graafikul on näidatud 32 turu 18 rahvusvahelise ja kohaliku panga turuosal põhinevad tulemused. Aga erinevused nii turgude kui tervikute kui ka ühe kindla turu pankade vahel on olulised. Lisaks kõiguvad üksikute pankade näitajad märkimisväärselt kogu aasta jooksul. Tulemusena on selgelt näha selle tegevusala võitjad ja kaotajad. Peamine järeldus on, et igal turul on panku, mida kaalutakse teistest sagedamini. See viib kolme tähtsa järelduseni: (1) üksikute pankade kaalumise tase erineb oluliselt, (2) soov üksikuid panku kaaluda muutub aja jooksul ja (3) üldine soov alternatiivseid panku kaaluda on turgude lõikes erinev. On selge, et iga üksiku panga eesmärk peaks olema suurendada oma loodetavate klientide soovi seda panka kaaluda. Loodetava kliendi vastava panga kaalumise soovi nii absoluutne kui ka suhteline tugevus avaldab tohutut mõju panga ärilisele arengule ja kasvuvõimele. Esimene mõõtmine näitab, kuidas üksiku panga kaalumise tase aja jooksul muutub, ja teine reastab pangad oma riiklike ja rahvusvaheliste konkurentide hulgas – s.t Türgis on loodetavate klientide soov uut panka kaaluda suhteliselt tugev, aga Indias suhteliselt nõrk. Seega peaks rahvusvahelise panga näitaja olema Türgis märksa kõrgem kui Indias. „Konkureeriv keskkond, milles pangad töötavad, ja nende loodetavate klientide soov uut panka kaaluda varieeruvad märkimisväärselt turgude lõikes,“ ütleb EUWIFO tegevdirektor Stefan James Lang. „Kui rahvusvahelised pangad teevad otsuseid rahvusvahelisele turule sisenemise või investeerimise kohta, mängivad selles muidugi rolli paljud tegurid. Siiski võib nende loodetavate klientide tugev või nõrk soov uusi pangandussuhteid kaaluda pankadele öelda, kui raske võib olla turule sisenemine või turu kasvatamine, ja seepärast peab seda arvestama.“ Bank Monitori küsitlus hõlmab järgmisi rahvusvahelisi panku: Bank Julius Baer, Citibank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, ING, JPMorgan Chase, Merrill Lynch, Morgan Stanley, UBS; ja iga turu tähtsamaid kohalikke panku. Küsitlus viidi läbi järgmistel turgudel. Euroopas: Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Hispaania, Šveits, Austria, Belgia, Holland, Soome, Norra, Taani, Poola, Kreeka, Türgi, Slovakkia, Tšehhi Vabariik, Ungari, Horvaatia, Bulgaaria, Eesti ja Venemaa; Aasias: India, Hiina, Jaapan, Indoneesia, Hongkong, Singapur, Taiwan ja Austraalia; Ameerikas: Ameerika Ühendriigid ja Brasiilia. Lähikuudel laieneb küsitlus veel 20 turule. EUWIFO, European Economic Research Institute, Zürichis, on eraomanduses firma, mis on spetsialiseerunud turundus-ja majandusuuringutele, milles osalevad ettevõtete omanikud, juhatuse liikmed ja erapankade kliendid kogu maailmas. Saksamaal korraldatakse praegu 300 intervjuud nädalas. Väljaspool Saksamaad viiakse neid läbi 300 kuni 500 kuus. Täielikud tulemused avaldatakse kord kuus ning küsitlustes osalejad saavad tulemused enne nende avaldamist meedias.