Saturday, March 5, 2011

Keldriseinte soojustamine

**


Keldri välisseinte soojustamine säästab energiat ning parandab oluliselt
ruumi sisekliimat. Paigaldades soojaisolatsiooni keldriseina välispinda,
satub seni temperatuurikõikumistele allunud sein plusstemperatuuri
tsooni,püsides soe ning kuiv.
Maapinnas on alati niiskust, mis tekib sademetest, osaliselt pinnaseveest. Pinnases toimub alaliselt veeauru difusioon, talveperioodidel veel pidev külmumis-sulamisprotsess.Seetõttu on eelised ekstrudeeritud polüstüreenist soojustusplaatide
kasutamisel.Need säilitavad oma soojustuslikud omadused aastakümneteks,
on niiskuskindlad ja survele ning pinnase külmumis ja sulamistsüklitele vastu pidavad.
Kui kasutada tagasitäiteks sama olemasolevat pinnast, et vältida
pinnasemasside transportimist, tuleks kasutada soonitud dreeniva pinnaga
soojustusplaate. Dreenivad sooned peavad jääma pinnase poole,
kattes need geotekstiiliga enne tagasitäite tegemist.
Tänapäeval kütteenergia säästu huvides oleks soovituslik keldriseina soojustuse paksus laotud plokkseina puhul 100 mm ja valatud raudbetoonseina puhul 140
mm. Pinnasel põranda soojustuse soovituslik paksus oleks 100 mm,
hoone servade alal 100+50 mm.