Friday, April 12, 2013

Ärikliima on Euroopas ikka veel halvem kui ülejäänud maailmas.

**

EUWIFO Business Monitor International – märts 2013 Ärikliima on Euroopas ikka veel halvem kui ülejäänud maailmas – aga on ka aeglase paranemise märke. Pilt on mõnevõrra muutunud: EL-i ärikliima on ülejäänud maailmaga võrreldes paranemas. Aeglaselt liigub osa Euroopa turge pingereas ülespoole. See erineb veidi veebruari küsitluse tulemustest, mille järgi 10 kõige optimistlikumate äriootustega riiki ei kuulunud euroala riikide hulka. „EL-i turge kajastavad tulemused on juba veidi julgustavad. EL-i turud parandavad aeglaselt oma kohta pingereas. Seda järeldust toetab Saksamaal ja Austrias läbi viidud Business Monitor uuringute tulemuste põhjalikum analüüs. Need majandused liiguvad järk-järgult kasvu poole. See on areng, mida saab kõige paremini iseloomustada kui kaht sammu edasi ja üht tagasi: s.t osa tegevusvaldkondi on kasumis, aga osa mitte,“ ütleb EUWIFO tegevdirektor Stefan James Lang. https://ehitusekspertiis.files.wordpress.com/2013/04/a-love12.png?w=700&h=180&crop=1

 Trend – 2011. a 1. kvartal kuni 2013. a 1. kvartal

https://ehitusekspertiis.files.wordpress.com/2013/04/alove13.png?w=700&h=180&crop=1

EUWIFO, Zürichis Šveitsis asuv instituut European Economic Research Institute, on omaniku poolt juhitud firma. EUWIFO Business Monitor koondab ettevõtete omanike ootused nende ettevõtete ja ettevõtluskeskkonna praeguse ja tulevase olukorra kohta. Küsitlust viiakse läbi kokku 30 turul. Ainuüksi Saksamaal korraldatakse iga nädal 500 intervjuud. Teistel turgudel tehakse iga kuu 100 kuni 500 intervjuud. Küsitlus on ainulaadne, sest see viiakse läbi ainult oma ettevõtteid aktiivselt juhtivate omanikega, samuti suurte firmade tegevjuhtidega. See on unikaalne ka tulemuste osalejatele kiire avaldamise, samuti geograafilise ulatuslikkuse poolest.
Tuesday, March 26, 2013

59,8 protsenti vastajatest pooldab pankurite lisatasude piiramist ja juhtide palkadele ülempiiri seadmist.

**

EUWIFO küsitlus: kas EL peaks kehtestama juhtide palkadele ja pankurite lisatasudele ülempiiri? Enamik ettevõtete omanikke kiitis piirangu heaks Euroopa Liidu pangad ei tohi maksta oma töötajatele lisatasudena rohkem, kui on nende ühe aasta palk. Selles leppisid Brüsselis kokku Euroopa Parlament ja ELi liikmesriigid. Nüüd kavandab ELi siseturu volinik palkade ülempiiri kehtestamist ka teiste valdkondade juhtidele. European Economic Research Institute EUWIFO, mille peakontor asub Šveitsis, intervjueeris 575 tegevdirektorit Saksamaal ja Austrias. Tulemused võivad näida üllatavad: 59,8 protsenti vastajatest pooldab selgelt rangemaid riiklikke regulatsioone ja seega pankurite lisatasude piiramist ja juhtide palkadele ülempiiri seadmist. 38,7 protsenti hindaks edasisi arenguid selles valdkonnas kui õigustatud meetmeid „sotsiaalse rahu säilitamiseks“. Suurem osa vastajaid pooldas regulatsioone. Suurim rühm (38,7 protsenti) ei poolda mitte üksnes pankurite lisatasude ja juhtide tasude piiramist, vaid ka edasisi meetmeid. Tulemuste järgi arvab enamik vastajaid, et sotsiaalne harmoonia on väärtus, mida tuleb säilitada. Suuruselt järgmine rühm, 21,1 protsenti vastajaid, ei poolda edasisi meetmeid, aga toetab pankurite lisatasude ja juhtide palkade piiramist. 20,8 protsenti vastajaid ütleb piirangutele pangandussektoris jah, aga soovib jätkata juhtide tasustamist vabamajanduse põhimõtete järgi. 19,5 protsenti küsitlusele vastajatest ei poolda valitsuse sekkumist kummaski valdkonnas. Umbes pool sellest rühmast on lisatasude piiramise ja juhtide palkadele ülempiiri kehtestamise vastu. Teine pool arvab pealegi, et sellised reeglid on põhjendamatud ja avaldavad ELile negatiivset mõju. EUWIFO tegevdirektor Stefan James Lang teeb kokkuvõtte: „Tulemused kinnitavad, et olemasolev kuvand ettevõtjatest kui külmaverelistest kapitalistidest ei pea paika. Tegelikult näitavad intervjuud ettevõtete omanikega nende suurt sotsiaalset vastutustunnet. “ EUWIFO, Zürichis Šveitsis asuv instituut European Economic Research Institute, on omaniku poolt juhitud firma. EUWIFO Business Monitor koondab ettevõtete omanike ootused nende ettevõtete ja ettevõtluskeskkonna praeguse ja tulevase olukorra kohta. Küsitlust viiakse läbi kokku 25 turul. Ainuüksi Saksamaal korraldatakse iga nädal 500 intervjuud. Teistel turgudel tehakse iga kuu 100 kuni 500 intervjuud. Küsitlus on ainulaadne, sest see viiakse läbi ainult oma ettevõtteid aktiivselt juhtivate omanikega, samuti suurte firmade tegevjuhtidega. See on unikaalne ka tulemuste osalejatele kiire avaldamise, samuti geograafilise ulatuslikkuse poolest.Vaata Esten ehitusekspertiis.

Facebook Esten

Cила апдейта поисковой выдачи Яndex

esten-alexa toolbaresten-alexaesten-ehitusekspert.esten-ehitusekspert.esten-ehitusekspert.esten-ehitusekspert.
esten-ehitusekspert.esten-ehitusekspert.esten-ehitusekspert.esten-ehitusekspert.
esten-ehitusekspert.esten-ehitusekspert.esten-ehitusekspert.esten-ehitusekspert.
esten-ehitusekspert.esten-ehitusekspert.esten-ehitusekspert.esten-ehitusekspert.

Wednesday, March 13, 2013

Ärikliima on Euroopas ikka veel halvem kui ülejäänud maailmas 25 turus.

**

EUWIFO Business Monitor International – veebruar 2013.
 Ärikliima on Euroopas ikka veel halvem kui ülejäänud maailmas 25 turust, mis kuuluvad küsitluse tulemuste põhjal kõige optimistlikumate äriootustega maade hulka, on 10 euroalasse mittekuuluvad riigid. Seevastu 13 kõige madalama tulemusega turgu – välja arvatud USA ja Venemaa – kuuluvad euroalasse. Avanev pilt on üsna selge: Euroopa Liidus on ärikliima märgatavalt halvem kui ülejäänud maailmas. See on täpselt sama pilt mis eelmisel kuul. Toimunud on väga vähe muutusi. „Ehkki Business Monitori tulemused näitavad, et Saksamaa ja Austria majandused hakkavad uuesti aeglaselt tõusma, näib, et Saksamaa poolt peale sunnitud ranged kokkuhoiumeetmed avaldavad ülejäänud EL-ile negatiivset mõju,“ ütleb EUWIFO tegevdirektor Stefan James Lang, „ja lõpuks võib see anda tagasilöögi Saksamaale endale, kelle majandus praegu vaevu kasvab.“ Trend – 1. 2011. a 1. kvartal kuni 2012. a 4. kvartal EUWIFO, Zürichis Šveitsis asuv instituut European Economic Research Institute, on omaniku poolt juhitud firma. EUWIFO Business Monitor koondab ettevõtete omanike ootused nende ettevõtete ja ettevõtluskeskkonna praeguse ja tulevase olukorra kohta. Küsitlust viiakse läbi kokku 25 turul. Ainuüksi Saksamaal korraldatakse iga nädal 500 intervjuud. Teistel turgudel tehakse iga kuu 100 kuni 500 intervjuud. Küsitlus on ainulaadne, sest see viiakse läbi ainult oma ettevõtteid aktiivselt juhtivate omanikega, samuti suurte firmade tegevjuhtidega. See on unikaalne ka tulemuste osalejatele kiire avaldamise, samuti geograafilise ulatuslikkuse poolest.
Vaata Esten ehitusekspertiis.

Facebook Esten

Cила апдейта поисковой выдачи Яndex

esten-alexa toolbaresten-alexa

Saturday, March 9, 2013

Aktsiaturud veebruaris 2013 näitasid nii positiivset kui negatiivset tootlust.

**

Globaalsed aktsiaturud endiselt tugevad, Kesk- ja Ida-Euroopa järjest atraktiivsemad Pärast tugevat jaanuarit näitasid aktsiaturud veebruaris nii positiivset kui negatiivset tootlust. USA ja Euroopa suuremad aktsiaindeksid lõpetasid kuu positiivse tootlusega, samas kui arenevate riikide (nende hulgas Venemaa ja Kesk ja Ida- Euroopa) turgudel oli mõõdukas korrektsioon. Pärast turgude silmapaistvalt tugevat tõusu on üldine turusentiment muutunud mõnevõrra ettevaatlikumaks. Investorid kardavad jätkuvaid probleeme Eurotsoonis, mis on olnud pidevaks riskifaktoriks viimastel aastatel. Itaalia valimised, kus puudus selge võitja, ning kokkuhoidlikkust pooldava valituse selge kaotus tuletasid turgudele meelde, et riigivõlaga seonduvad probleemid Eurotsoonis pole kuskile kadunud. Samal ajal on jätkuv keskpankade sekkumine turgudel säilitanud aktsiaturgude kõrge taseme, kuna investorid otsivad kaitset inflatsiooni vastu ja kõrgemat tootlust võrreldes intressiinstrumentide poolt pakutavaga. Meie koduturgudel Venemaal ja suurematel Kesk- ja Ida-Euroopa turgudel oli veebruaris langus. Need turud kauplevad endiselt väga atraktiivsetel hinnatasemetel võrreldes teiste arenevate turgude ja nende endi ajaloolise keskmisega. Me näeme endiselt Uus Euroopas väga kõrgeid dividenditootlusi, mis on ajalooliselt pakkunud kaitset volatiilsetel turgudel. Üldiselt riskantsemad Venemaa aktsiad pakuvad meie arvates head riski-tootluse suhet, kuna Vene aktsiaturu allahindlus teiste arenevate turgude suhtes on kõigi aegade kõrgeima taseme juures, pakkudes samal ajal märgatavalt kõrgemat dividenditootlust kui enamik teisi arenevaid turge. Meie põhilised tooted, Trigon Uus Euroopa Fond ja Trigon Venemaa Top Picks Fond, on endiselt parimate hulgas oma võrdlusgrupis ja edastavad kolme aasta tootluses võrldusindekseid ja enamikke konkurente. Mõlemal fondil on Morningstar’i maksimaalne 5-tärni reiting. Trigon Uus Euroopa Fond langes veebruaris 1,4%, andes tagasi 1,2 protsendipunkti aasta algusest saavutatud edumaast võrreldes Stoxx EU Enlarged TR võrdlusindeksiga. Eelistame jätkuvalt tugevate rahavoogude ja madala võlakoormaga ettevõtteid, kuna sellised aktsiad kalduvad osa saama turgude tõusust, kuid suudavad äkiliste müügilainete puhul oma hinda paremini hoida. See strateegia on lubanud Fondil võrdlusindeksit viimase kolme aasta jooksul oluliselt edestada (34,7% vs -0,5%), pakkudes ühtlasi ka tunduvalt madalamat volatiilsust. Trigon Venemaa Top Picks Fond langes kuu jooksul 1,2% võrreldes MSCI Russia TR indeksi 2% langusega. Venemaa aktsiaturg kaupleb praegu teiste arenevate turgudega suhtes suurima allahindlusega. Fondi portfell kaupleb 5,6 oodatud 2013. aasta P/E kordajal, kasumi kasvuks prognoosime 20%, pakkudes investoritele atraktiivset investeerimisvõimalust. Trigon Venemaa Top Picks Fond on viimase kolme aasta jooksul võrdlusindeksit MSCI Russia TR edestanud 4,2 protsendipunkti võrra, ning on sarnaste fondide hulgas tootluse poolest esimeste seas.

Heiti Riisberg

Vaata Esten ehitusekspertiis.

Facebook Esten

Cила апдейта поисковой выдачи Яndex

esten-alexa toolbaresten-alexa

Monday, February 25, 2013

kui tõenäoline on brittide lahkumine EL-ist?

**

EUWIFO uuris: kui tõenäoline on brittide lahkumine EL-ist? Enamikul on seda raske ette kujutada Jaanuari lõpus teatas Briti peaminister David Cameron, et Suurbritannia Euroopa Liitu jäämise otsustamiseks korraldatakse referendum. Toetudes uuringule, mille viis 44 riigi 1 479 tegevdirektori hulgas läbi Euroopa majandusuuringute instituut EUWIFO, arvab ainult väike osa vastajaid, et britid otsustavad 2017. aastaks kavandatud referendumil EL-ist lahkuda. Euroopa Liidu tulevikku käsitlev osa lisati Business Monitor küsitlusele, mida viiakse regulaarselt läbi 25 riigis. Täpsemalt küsis instituut, kui tõenäoline on, et Ühendkuningriik lahkub EL-ist. Tulemus: ainult 9,2 protsenti vastajatest arvab, et lahkumine on möödapääsmatu. Ligi 30 protsenti arvab, et referendum on vaid valitsuse propaganda ja hääletust ei toimu. Küsiti ka lahkumise tagajärgede kohta. Konsensus väljendub selgelt: alla 25% vastajatest kartis tõsiseid tagajärgi riikide liidule. Lisaks arvab 9,2 protsenti vastajaid, et Ühendkuningriigi lahkumine on kindel, üsna suur osa, nimelt 28,3 protsenti, hindab aga tõenäosust suhtega 50:50. 33,3 protsenti intervjueeritud ettevõtete omanikest ja tegevdirektoritest arvab, et suure tõenäosusega jääb Ühendkuningriik EL-i. 29,1 protsenti arvab, et teatavaks tehtud referendum on vaid Cameroni valitsuse poliitiline propaganda ja hääletust ei toimu. Lisaks tundis Economic Research Institute EUWIFO huvi Ühendkuningriigi potentsiaalsest EL-ist lahkumise võimalike tagajärgede vastu. Esimene vastusevariant oli: „Lõpuks lahkuks suurim tülitekitaja EL-ist. EL lööks õitsele“. Fakt, et ainult 8 protsenti vastajaid pidas seda kõige tõenäolisemaks variandiks, võib näha teatava brittidele antud kõrge hinnangu kinnitusena, vaatamata nende sageli vastuolulistele seisukohtadele. Teisest küljest arvab ainult 11,2 protsenti vastajaid, et EL-il ei tule karta mingeid negatiivseid tagajärgi, kui Ühendkuningriik peaks lahkuma. Suurim rühm, 34,3 protsenti, arvab, et brittide lahkumisel oleks üksnes tähtsusetu mõju ja see ei tooks kaasa teiste riikide lahkumist. 23 protsenti arvab, et teisi riike ei lahku, aga Ühendkuningriigi lahkumine nõrgendaks EL-i oluliselt. 23,5 protsenti on äärmiselt skeptilised ja arvavad, et lahkumine viiks pikas perspektiivis EL-i kokkuvarisemiseni. EUWIFO tegevdirektor Stefan James Lang on optimistlik: „See on ettevõtete omanike ja tegevdirektorite poolt uskumatu usaldusavaldus Euroopa Ühendusele. Tulemused näitavad nende usku, et EL on oma eksami Kreekaga läbinud ja suudab tulevaste kriisidega edukalt toime tulla“. EUWIFO, European Economic Research Institute, Zürichis, on eraomanduses firma, mis on spetsialiseerunud turundus-ja majandusuuringutele, milles osalevad ettevõtete omanikud, juhatuse liikmed ja erapankade kliendid kogu maailmas. Saksamaal korraldatakse praegu 300 intervjuud nädalas. Väljaspool Saksamaad viiakse neid läbi 300 kuni 500 kuus. Täielikud tulemused avaldatakse kord kuus ning küsitlustes osalejad saavad tulemused enne nende avaldamist meedias.

Vaata Esten ehitusekspertiis.

Wednesday, February 20, 2013

Euroopa ärikliima

**

Euroopa ärikliima jääb ülejäänud maailmale omale alla 25 uuritud turust asusid 12 kõige optimistlikumate äriootustega riiki väljaspool Euroopat. Seevastu 13 kõige madalamate äriootustega turgu – kui jätta välja USA ja üllatuslikult Singapur – asuvad Euroopas. Avanev pilt on üsna selge: Euroopas on ärikliima palju halvem kui ülejäänud maailmas. Ehkki üldine majandussituatsioon on euroalas praegu palju stabiilsem kui kriisi ajal, ei ole olukord siiski kaugeltki rahuldav. Euroopa suveräänne võlg kujutab endast suurimat üksikut ohtu kogu maailma majandusele. Aasias ergutab äriusaldust tugevam ärikeskkond. „Sellal kui otsene euroala kokkuvarisemine oht näib praeguseks olevat tagasi löödud, ähvardab ikka oluline oht, et Saksamaa poolt peale sunnitud ranged meetmed võivad viia tõsise majanduslanguseni,“ ütleb EUWIFO tegevdirektor Stefan James Lang. „Hispaanial, Itaalial ja Prantsusmaal näib olevat veidi enam kaotada, aga Saksamaa jäetakse tema erakordselt efektiivse siseriikliku tulusüsteemi toel võib-olla jälle arvet maksma. Küsimus, mille paljud endale praegu esitavad, on, kui palju rohkem on Saksamaa rahvas nõus enda kanda võtma.” EUWIFO, European Economic Research Institute, Zürichis, on eraomanduses firma, mis on spetsialiseerunud turundus-ja majandusuuringutele, milles osalevad ettevõtete omanikud, juhatuse liikmed ja erapankade kliendid kogu maailmas. Saksamaal korraldatakse praegu 300 intervjuud nädalas. Väljaspool Saksamaad viiakse neid läbi 300 kuni 500 kuus. Täielikud tulemused avaldatakse kord kuus ning küsitlustes osalejad saavad tulemused enne nende avaldamist meedias.

Saturday, February 2, 2013

Üleilmne brändiuuring 32 turul .

**

Üleilmne brändiuuring 32 turul näitab: ettevõtete omanike soov kaaluda teisi panku erineb turgude lõikes. Zürich, 29. jaanuar 2013 100 000 eduka ettevõtte omanikku ja juhatuse liiget hõlmavas küsitluses küsisime: „Kui tõenäoliselt kaaluksite oma isiklike investeeringute ja äripanganduse vajadusi silmas pidades järgmisi panku?“ Uuring viidi läbi 2011. a novembrist kuni 2012. a novembrini. Suurte ettevõtete omanike ja juhatuse liikmete soov kaaluda oma isiklike investeeringute ja äripanganduse vajadusi silmas pidades teisi panku erineb turgude lõikes oluliselt. Zürichis asuva European Economic Research Institute EUWIFO poolt 32 turul läbi viidud uuring näitab, et Türgis, Leedus, Brasiilias, Eestis, Kanadas, Norras, Bulgaarias, Poolas, Hispaanias, Singapuris, Soomes, Hongkongis ja Slovakkias on pangaklientide soov alternatiivseid pangandussuhteid kaaluda üsna tugev. Taanis, Austrias, Hiinas, Venemaal, Itaalias, Šveitsis, Tšehhi Vabariigis, Rumeenias ja Jaapanis on soov teist panka kaaluda keskmise lähedal. Prantsusmaal, Belgias, Taiwanis, Ungaris, USA-s, Ühendkuningriigis, Ungaris, Austraalias, Saksamaal, Kreekas ja Indias ei kaalu enamik vastajaid alternatiivset pangandussuhet. Need tulemused kuuluvad ühe osana EUWIFO uuringusse Bank Monitor, mille tulemused avaldatakse kord kuus. Esitletud tulemused põhinevad andmetel, mis saadi viimase 12 kuu vältel 32 turul üle 100 000 ettevõtte omaniku ja juhatuse liikmega läbi viidud intervjuudest. See sihtrühm on paljude pankade jaoks väga tähtis, sest kasutab nii äripanganduse kui ka isikliku varahalduse teenuseid. Loodetavate klientide soov kaaluda teatud panka on selle panga jaoks brändi tugevuse peamisi indikaatoreid. Mida kõrgem on kaalumise tase, seda tõhusamalt võib pank võita uusi kliente. Mida madalam on kaalumise tase, seda raskem ja kulukam võib pangal olla uusi kliente võita. Ülaloleval graafikul on näidatud 32 turu 18 rahvusvahelise ja kohaliku panga turuosal põhinevad tulemused. Aga erinevused nii turgude kui tervikute kui ka ühe kindla turu pankade vahel on olulised. Lisaks kõiguvad üksikute pankade näitajad märkimisväärselt kogu aasta jooksul. Tulemusena on selgelt näha selle tegevusala võitjad ja kaotajad. Peamine järeldus on, et igal turul on panku, mida kaalutakse teistest sagedamini. See viib kolme tähtsa järelduseni: (1) üksikute pankade kaalumise tase erineb oluliselt, (2) soov üksikuid panku kaaluda muutub aja jooksul ja (3) üldine soov alternatiivseid panku kaaluda on turgude lõikes erinev. On selge, et iga üksiku panga eesmärk peaks olema suurendada oma loodetavate klientide soovi seda panka kaaluda. Loodetava kliendi vastava panga kaalumise soovi nii absoluutne kui ka suhteline tugevus avaldab tohutut mõju panga ärilisele arengule ja kasvuvõimele. Esimene mõõtmine näitab, kuidas üksiku panga kaalumise tase aja jooksul muutub, ja teine reastab pangad oma riiklike ja rahvusvaheliste konkurentide hulgas – s.t Türgis on loodetavate klientide soov uut panka kaaluda suhteliselt tugev, aga Indias suhteliselt nõrk. Seega peaks rahvusvahelise panga näitaja olema Türgis märksa kõrgem kui Indias. „Konkureeriv keskkond, milles pangad töötavad, ja nende loodetavate klientide soov uut panka kaaluda varieeruvad märkimisväärselt turgude lõikes,“ ütleb EUWIFO tegevdirektor Stefan James Lang. „Kui rahvusvahelised pangad teevad otsuseid rahvusvahelisele turule sisenemise või investeerimise kohta, mängivad selles muidugi rolli paljud tegurid. Siiski võib nende loodetavate klientide tugev või nõrk soov uusi pangandussuhteid kaaluda pankadele öelda, kui raske võib olla turule sisenemine või turu kasvatamine, ja seepärast peab seda arvestama.“ Bank Monitori küsitlus hõlmab järgmisi rahvusvahelisi panku: Bank Julius Baer, Citibank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, ING, JPMorgan Chase, Merrill Lynch, Morgan Stanley, UBS; ja iga turu tähtsamaid kohalikke panku. Küsitlus viidi läbi järgmistel turgudel. Euroopas: Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Hispaania, Šveits, Austria, Belgia, Holland, Soome, Norra, Taani, Poola, Kreeka, Türgi, Slovakkia, Tšehhi Vabariik, Ungari, Horvaatia, Bulgaaria, Eesti ja Venemaa; Aasias: India, Hiina, Jaapan, Indoneesia, Hongkong, Singapur, Taiwan ja Austraalia; Ameerikas: Ameerika Ühendriigid ja Brasiilia. Lähikuudel laieneb küsitlus veel 20 turule. EUWIFO, European Economic Research Institute, Zürichis, on eraomanduses firma, mis on spetsialiseerunud turundus-ja majandusuuringutele, milles osalevad ettevõtete omanikud, juhatuse liikmed ja erapankade kliendid kogu maailmas. Saksamaal korraldatakse praegu 300 intervjuud nädalas. Väljaspool Saksamaad viiakse neid läbi 300 kuni 500 kuus. Täielikud tulemused avaldatakse kord kuus ning küsitlustes osalejad saavad tulemused enne nende avaldamist meedias.

Saturday, January 12, 2013

Kui tõenäoliseks peate, et soovitate järgmisi panku oma kolleegidele, sõpradele ja perekonnale?

**

100 000 eduka ettevõtte omanikku ja juhatuse liiget hõlmavas küsitluses, mis viidi läbi 32 riigis, küsiti: "Kui tõenäoliseks peate, et soovitate järgmisi panku oma kolleegidele, sõpradele ja perekonnale?" 10 = väga tõenäoliseks; 0 = üldse mitte tõenäoliseks Uuring viidi läbi 2011. a novembrist kuni 2012. a novembrini Suure ettevõtete omanike ja juhatuse liikmete soov oma panku soovitada erines turgude lõikes oluliselt. Zürichis asuva European Economic Research Institute EUWIFO poolt 32 turul läbi viidud uuring näitab, et Hiinas, Türgis, Brasiilias, Rumeenias, Venemaal, Eestis, Šveitsis ja Leedus soovivad pankade kliendid soovitada oma esmaseid pangandussuhteid ka teistele. Slovakkia, Saksamaa, Poola, India, Kreeka, Prantsusmaa ja Austria turul on soov oma panka soovitada pigem neutraalne. Enamik Tšehhi Vabariigi, Taani, Soome, Hispaania, USA, Norra, Hongkongi, Ungari, Jaapani, Kanada, Taiwani, Itaalia, Singapuri, Ühendkuningriigi ja Austraalia vastajaid ei soovi soovitada oma panku kolleegidele, sõpradele ja perekonnale. Need tulemused kuuluvad ühe osana EUWIFO uuringusse Bank Monitor, mille tähtsamad tulemused avaldatakse kord kuus. Esitletud tulemused põhinevad andmetel, mis saadi viimase 12 kuu vältel 32 turul üle 100 000 ettevõtte omaniku ja juhatuse liikmega läbi viidud intervjuudest. See sihtrühm on paljude pankade jaoks väga tähtis, sest kasutab nii äripanganduse kui ka isikliku varahalduse teenuseid. Klientide soovitamissoovi tase on brändi tugevuse tähtsamaid indikaatoreid. Arvatakse, et seda skoori võib kasutada motiveerimaks organisatsiooni keskenduma enam klientidele mõeldud toodete ja teenuste parandamisele. Samuti väidetakse, et see skoor korreleerub tulude kasvuga. See on näitaja, mida tänapäevasel turul kasutavad paljud korporatsioonid. Ülaloleval graafikul on näidatud 32 turu 18 rahvusvahelise ja kohaliku panga turuosal põhinevad tulemused. Aga erinevused nii turgude kui tervikute kui ka ühe kindla turu pankade vahel on olulised. Lisaks kõiguvad üksikute pankade näitajad märkimisväärselt kogu aasta jooksul. Tulemusena on selgelt näha selle tegevusala võitjad ja kaotajad. Peamine järeldus on: igal turul on panku, mida nende kliendid sagedamini soovitavad, ja neid, mille puhul seda ei tehta. See viib kolme tähtsa järelduseni: esiteks, soov panka soovitada erineb märkimisväärselt, olenevalt teatud turu kindlast pangast; teiseks, soov üksikuid panku soovitada muutub aja jooksul, ja kolmandaks, soov panka soovitada erineb üldiselt turgude lõikes. On selge, et iga üksiku panga eesmärgiks peaks olema parandada oma klientide soovi seda soovitada. Panga brändihalduse, klientide lojaalsuse, ristmüügi ja äri pikaajalise arengu seisukohast on tähtsad nii klientide soovitamissoovi absoluutsed kui ka suhtelised skoorid. Esimene mõõtmine näitab, kuidas pankade üksikud meeldivushinnangud aja jooksul muutuvad, ja viimane järjestab pangad oma siseriiklike ja rahvusvaheliste konkurentide hulgas. „Konkureeriv keskkond, milles pangad töötavad, ja nende klientide soov panka soovitada varieeruvad märkimisväärselt turgude lõikes,“ ütleb EUWIFO tegevdirektor Stefan James Lang. „Kui rahvusvahelised pangad teevad otsuseid rahvusvahelisele turule sisenemise või investeerimise kohta, mängivad selles muidugi rolli paljud tegurid. Siiski võib nende klientide tugev või nõrk soov neid soovitada pankadele öelda, kui raske võib turule sisenemine või turu kasvatamine olla, ja seepärast peab seda tõsiselt võtma.“ Bank Monitori küsitlus hõlmab järgmisi rahvusvahelisi panku: Bank Julius Baer, Citibank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, ING, JPMorgan Chase, Merrill Lynch, Morgan Stanley, UBS; ja iga turu tähtsamaid kohalikke panku. Küsitlus viidi läbi järgmistel turgudel. Euroopas: Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Hispaania, Šveits, Austria, Belgia, Holland, Soome, Norra, Taani, Poola, Kreeka, Türgi, Slovakkia, Tšehhi Vabariik, Ungari, Horvaatia, Bulgaaria, Eesti ja Venemaa; Aasias: India, Hiina, Jaapan, Indoneesia, Hongkong, Singapur, Taiwan ja Austraalia; Ameerikas: Ameerika Ühendriigid, Brasiilia ja Mehhiko. Lähikuudel laieneb küsitlus veel 20 turule. EUWIFO, European Economic Research Institute, Zürichis, on eraomanduses firma, mis on spetsialiseerunud turundus-ja majandusuuringutele, milles osalevad ettevõtete omanikud, juhatuse liikmed ja erapankade kliendid kogu maailmas. Saksamaal korraldatakse praegu 300 intervjuud nädalas. Väljaspool Saksamaad viiakse neid läbi 300 kuni 500 kuus. Täielikud tulemused avaldatakse kord kuus ning küsitlustes osalejad saavad tulemused enne nende avaldamist meedias.