Tuesday, December 25, 2012

Ehitiste tuleohutus.

**


Esten OÜ Address: 76901 Klooga mnt 10b-17, Tabasalu, Harjumaa,Estonia. Telefon: 372-503-9015.

vastavalt Eesti Standardi EVS 812-7:2008. Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus ütleb ,et tuldtõkestavaid klaastarindeid on kahte tüüpi:tihedus nõuet (E) täitvad tarindid ja tiheduse ning soojust isoleerivad nõuded (EI) täitvad tarindid.Klaastarindi tulepüsivus sõltub tarindist kui tervikust,heakskiit puudutab valmis tarindit koos kõikide komponentidega.Klaasi omadustele lisaks on tähtis raamistus ja paigaldusviis.Klaasimisel tuleb kasutada klaasi tootja poolt heaks kiidetud kinnitusviise ja materjale. Tihedusnõuet täitvad klaastarindid (E) lasevad läbi soojuskiirgust soojusisolatsiooni võime puudumist väljendatakse kasutades tarindi märgistuses ainult tähte(E)(tihedus,terviklikkus) koos tulepüsivusajaga (näiteks E30).Nende tarindite puhul siirdub soojus läbi tarindi otse suunas kiirguse teel igale poole nagu valgus.Mida suurem on kiirgav pind,seda suuremaks kujuneb soojuskiirguse tihedus (soojuskiirguse intensiivsus kW/m2).Samuti mida lähemalt klaastarindi suhtes läbiva soojuskiirguse tihedust kontrollitakse,seda suurem see on.Nendele tarinditele on vajalik määrata suuruse piirang ja ohutuskuja,evakuatsioonitee liikumisrajast ning süttivatest materjalidest. Tihedust ja soojusisolatsiooni nõuet (EI) täitvates klaastarindites (EI) ei ole soojuskiirgust vaja mõõta,neid loetakse soojuskiirguse nõuet täitvateks. Tuletõkkeklaasist tarindeid saab kasutada ilma ohutuskuja nõudeta nagu iga muid tuletõkkesektsiooni moodustavad tarindit.Tuletõkkeklaasiga saavutatav tulepüsivus võib olla üldjuhul kuni EI 120. Tihtipeale projektis ei ole arvestatud,et vastavalt Eesti Standardi EVS 812-7:2008. Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus ütleb, et tuletõkkeuks kinnitatakse tugevalt ümbritsevate tarindite külge ning piida ja ümbritsetavate tarindite vaheline pragu tihendatakse vähemalt A2-klassi kuuluvate tihendusmaterjalidega,kui tihendusmaterjalitootja poolsed juhised ei luba muud. Vastavalt Eesti Standard EVS 812-7:2008. Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus ütleb,et tuletõkkeuks peab olema iseenesest sulguv ja riivistuv. Vastavalt Eesti Standardi EVS 812-7:2008. Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus ütleb,et projektis peaks lahendust leidma ukse lehe ja põranda vaheline pragu ja selle ümber põranda materjali A2Fl kasutamine. Juhtub ka seda,et projektis pole detailiseeritud Eesti Standardi EVS 812-7:2008. Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus, nõue ohutuskuja kohta,kui klaasuks suundub otse evakuatsiooniteele.

Wednesday, December 12, 2012

November 2012.oli aktsiaturgudel üllatavalt sündmustevaene.

**


Rahulik lõpp edukale aastale November oli aktsiaturgudel üllatavalt sündmustevaene, kuna suvel toimunud tugeva ralli hoog on raugenud ja turud on võtmetähtsusega poliitiliste otsuste ootuses konsolideerunud. Turge ei mõjutanud oluliselt ka eelmisel kuul toimunud USA presidendivalimised ja mõnevõrra pettumust valmistanud kolmanda kvartali tulemuste teatamise hooaeg, ning turud on kogu sügise jooksul liikunud külgsuunas. Meie koduturge vaadates lõpetasid nii Uue Euroopa kui Venemaa aktsiaindeksid kuu enam-vähem samal tasemel, kus nad seda alustasid. Stoxx EU Enlarged TR indeks tõusis 1,6% ja MSCI Russia TR langes 0,5%. Samal ajal jäi meie Uue Euroopa ja Venemaa Top Picksi fondide tootlus indeksitele mõõdukalt alla, kuu tootlusteks jäi vastavalt -0,4% ja -2,6%. 2012. aasta algusest saati ning kolme aasta tootlust vaadates on meie fondidel läinud väga hästi, seda nii indeksitega kui sarnaste fondidega võrreldes. Mõlemal fondil on jätkuvalt kõrgeim 5-tärni reiting Morningstarilt, ning nad on viimase kolme aasta arvestuses kindlalt sarnaste fondide pingeridade absoluutses tipus. Tulevikku vaadates usume, et investorid hakkavad võrreldes Lääne Euroopaga järjest rohkem tähelepanu pöörama kõrgema kasvupotentsiaali ja madalama võlatasemega Ida Euroopale. Võttes ka arvesse, et Uue Euroopa aktsiaturg kaupleb peaaegu 50%-lisel allahindlusel (P/B kordaja) oma 10 aasta keskmise taseme suhtes, ootame huvi kasvu jätkumist selle regiooni vastu nii sel kui ka järgneval aastal. Tähelepanuväärne on ka see, et Venemaa aktsiad kauplevad praegu väga lähedal kõigi aegade suurimale allahindlusele (üle 50%) MSCI Emerging Markets indeksi suhtes. Samal ajal pingutab valitsus märgatavalt selle nimel, et reformida Venemaa kapitaliturge ja vähendada allahindlust teiste arenevate turgude suhtes. Usume, et arvestades väga madalaid valuatsioonitasemeid ja üldist negatiivset suhtumist Vene aktsiatesse, on pikaajalistel investoritel praegu suurepärane võimalus siseneda Venemaa aktsiaturule.

Heiti Riisberg