Tuesday, March 26, 2013

59,8 protsenti vastajatest pooldab pankurite lisatasude piiramist ja juhtide palkadele ülempiiri seadmist.

**

EUWIFO küsitlus: kas EL peaks kehtestama juhtide palkadele ja pankurite lisatasudele ülempiiri? Enamik ettevõtete omanikke kiitis piirangu heaks Euroopa Liidu pangad ei tohi maksta oma töötajatele lisatasudena rohkem, kui on nende ühe aasta palk. Selles leppisid Brüsselis kokku Euroopa Parlament ja ELi liikmesriigid. Nüüd kavandab ELi siseturu volinik palkade ülempiiri kehtestamist ka teiste valdkondade juhtidele. European Economic Research Institute EUWIFO, mille peakontor asub Šveitsis, intervjueeris 575 tegevdirektorit Saksamaal ja Austrias. Tulemused võivad näida üllatavad: 59,8 protsenti vastajatest pooldab selgelt rangemaid riiklikke regulatsioone ja seega pankurite lisatasude piiramist ja juhtide palkadele ülempiiri seadmist. 38,7 protsenti hindaks edasisi arenguid selles valdkonnas kui õigustatud meetmeid „sotsiaalse rahu säilitamiseks“. Suurem osa vastajaid pooldas regulatsioone. Suurim rühm (38,7 protsenti) ei poolda mitte üksnes pankurite lisatasude ja juhtide tasude piiramist, vaid ka edasisi meetmeid. Tulemuste järgi arvab enamik vastajaid, et sotsiaalne harmoonia on väärtus, mida tuleb säilitada. Suuruselt järgmine rühm, 21,1 protsenti vastajaid, ei poolda edasisi meetmeid, aga toetab pankurite lisatasude ja juhtide palkade piiramist. 20,8 protsenti vastajaid ütleb piirangutele pangandussektoris jah, aga soovib jätkata juhtide tasustamist vabamajanduse põhimõtete järgi. 19,5 protsenti küsitlusele vastajatest ei poolda valitsuse sekkumist kummaski valdkonnas. Umbes pool sellest rühmast on lisatasude piiramise ja juhtide palkadele ülempiiri kehtestamise vastu. Teine pool arvab pealegi, et sellised reeglid on põhjendamatud ja avaldavad ELile negatiivset mõju. EUWIFO tegevdirektor Stefan James Lang teeb kokkuvõtte: „Tulemused kinnitavad, et olemasolev kuvand ettevõtjatest kui külmaverelistest kapitalistidest ei pea paika. Tegelikult näitavad intervjuud ettevõtete omanikega nende suurt sotsiaalset vastutustunnet. “ EUWIFO, Zürichis Šveitsis asuv instituut European Economic Research Institute, on omaniku poolt juhitud firma. EUWIFO Business Monitor koondab ettevõtete omanike ootused nende ettevõtete ja ettevõtluskeskkonna praeguse ja tulevase olukorra kohta. Küsitlust viiakse läbi kokku 25 turul. Ainuüksi Saksamaal korraldatakse iga nädal 500 intervjuud. Teistel turgudel tehakse iga kuu 100 kuni 500 intervjuud. Küsitlus on ainulaadne, sest see viiakse läbi ainult oma ettevõtteid aktiivselt juhtivate omanikega, samuti suurte firmade tegevjuhtidega. See on unikaalne ka tulemuste osalejatele kiire avaldamise, samuti geograafilise ulatuslikkuse poolest.Vaata Esten ehitusekspertiis.

Facebook Esten

Cила апдейта поисковой выдачи Яndex

esten-alexa toolbaresten-alexaesten-ehitusekspert.esten-ehitusekspert.esten-ehitusekspert.esten-ehitusekspert.
esten-ehitusekspert.esten-ehitusekspert.esten-ehitusekspert.esten-ehitusekspert.
esten-ehitusekspert.esten-ehitusekspert.esten-ehitusekspert.esten-ehitusekspert.
esten-ehitusekspert.esten-ehitusekspert.esten-ehitusekspert.esten-ehitusekspert.

Wednesday, March 13, 2013

Ärikliima on Euroopas ikka veel halvem kui ülejäänud maailmas 25 turus.

**

EUWIFO Business Monitor International – veebruar 2013.
 Ärikliima on Euroopas ikka veel halvem kui ülejäänud maailmas 25 turust, mis kuuluvad küsitluse tulemuste põhjal kõige optimistlikumate äriootustega maade hulka, on 10 euroalasse mittekuuluvad riigid. Seevastu 13 kõige madalama tulemusega turgu – välja arvatud USA ja Venemaa – kuuluvad euroalasse. Avanev pilt on üsna selge: Euroopa Liidus on ärikliima märgatavalt halvem kui ülejäänud maailmas. See on täpselt sama pilt mis eelmisel kuul. Toimunud on väga vähe muutusi. „Ehkki Business Monitori tulemused näitavad, et Saksamaa ja Austria majandused hakkavad uuesti aeglaselt tõusma, näib, et Saksamaa poolt peale sunnitud ranged kokkuhoiumeetmed avaldavad ülejäänud EL-ile negatiivset mõju,“ ütleb EUWIFO tegevdirektor Stefan James Lang, „ja lõpuks võib see anda tagasilöögi Saksamaale endale, kelle majandus praegu vaevu kasvab.“ Trend – 1. 2011. a 1. kvartal kuni 2012. a 4. kvartal EUWIFO, Zürichis Šveitsis asuv instituut European Economic Research Institute, on omaniku poolt juhitud firma. EUWIFO Business Monitor koondab ettevõtete omanike ootused nende ettevõtete ja ettevõtluskeskkonna praeguse ja tulevase olukorra kohta. Küsitlust viiakse läbi kokku 25 turul. Ainuüksi Saksamaal korraldatakse iga nädal 500 intervjuud. Teistel turgudel tehakse iga kuu 100 kuni 500 intervjuud. Küsitlus on ainulaadne, sest see viiakse läbi ainult oma ettevõtteid aktiivselt juhtivate omanikega, samuti suurte firmade tegevjuhtidega. See on unikaalne ka tulemuste osalejatele kiire avaldamise, samuti geograafilise ulatuslikkuse poolest.
Vaata Esten ehitusekspertiis.

Facebook Esten

Cила апдейта поисковой выдачи Яndex

esten-alexa toolbaresten-alexa

Saturday, March 9, 2013

Aktsiaturud veebruaris 2013 näitasid nii positiivset kui negatiivset tootlust.

**

Globaalsed aktsiaturud endiselt tugevad, Kesk- ja Ida-Euroopa järjest atraktiivsemad Pärast tugevat jaanuarit näitasid aktsiaturud veebruaris nii positiivset kui negatiivset tootlust. USA ja Euroopa suuremad aktsiaindeksid lõpetasid kuu positiivse tootlusega, samas kui arenevate riikide (nende hulgas Venemaa ja Kesk ja Ida- Euroopa) turgudel oli mõõdukas korrektsioon. Pärast turgude silmapaistvalt tugevat tõusu on üldine turusentiment muutunud mõnevõrra ettevaatlikumaks. Investorid kardavad jätkuvaid probleeme Eurotsoonis, mis on olnud pidevaks riskifaktoriks viimastel aastatel. Itaalia valimised, kus puudus selge võitja, ning kokkuhoidlikkust pooldava valituse selge kaotus tuletasid turgudele meelde, et riigivõlaga seonduvad probleemid Eurotsoonis pole kuskile kadunud. Samal ajal on jätkuv keskpankade sekkumine turgudel säilitanud aktsiaturgude kõrge taseme, kuna investorid otsivad kaitset inflatsiooni vastu ja kõrgemat tootlust võrreldes intressiinstrumentide poolt pakutavaga. Meie koduturgudel Venemaal ja suurematel Kesk- ja Ida-Euroopa turgudel oli veebruaris langus. Need turud kauplevad endiselt väga atraktiivsetel hinnatasemetel võrreldes teiste arenevate turgude ja nende endi ajaloolise keskmisega. Me näeme endiselt Uus Euroopas väga kõrgeid dividenditootlusi, mis on ajalooliselt pakkunud kaitset volatiilsetel turgudel. Üldiselt riskantsemad Venemaa aktsiad pakuvad meie arvates head riski-tootluse suhet, kuna Vene aktsiaturu allahindlus teiste arenevate turgude suhtes on kõigi aegade kõrgeima taseme juures, pakkudes samal ajal märgatavalt kõrgemat dividenditootlust kui enamik teisi arenevaid turge. Meie põhilised tooted, Trigon Uus Euroopa Fond ja Trigon Venemaa Top Picks Fond, on endiselt parimate hulgas oma võrdlusgrupis ja edastavad kolme aasta tootluses võrldusindekseid ja enamikke konkurente. Mõlemal fondil on Morningstar’i maksimaalne 5-tärni reiting. Trigon Uus Euroopa Fond langes veebruaris 1,4%, andes tagasi 1,2 protsendipunkti aasta algusest saavutatud edumaast võrreldes Stoxx EU Enlarged TR võrdlusindeksiga. Eelistame jätkuvalt tugevate rahavoogude ja madala võlakoormaga ettevõtteid, kuna sellised aktsiad kalduvad osa saama turgude tõusust, kuid suudavad äkiliste müügilainete puhul oma hinda paremini hoida. See strateegia on lubanud Fondil võrdlusindeksit viimase kolme aasta jooksul oluliselt edestada (34,7% vs -0,5%), pakkudes ühtlasi ka tunduvalt madalamat volatiilsust. Trigon Venemaa Top Picks Fond langes kuu jooksul 1,2% võrreldes MSCI Russia TR indeksi 2% langusega. Venemaa aktsiaturg kaupleb praegu teiste arenevate turgudega suhtes suurima allahindlusega. Fondi portfell kaupleb 5,6 oodatud 2013. aasta P/E kordajal, kasumi kasvuks prognoosime 20%, pakkudes investoritele atraktiivset investeerimisvõimalust. Trigon Venemaa Top Picks Fond on viimase kolme aasta jooksul võrdlusindeksit MSCI Russia TR edestanud 4,2 protsendipunkti võrra, ning on sarnaste fondide hulgas tootluse poolest esimeste seas.

Heiti Riisberg

Vaata Esten ehitusekspertiis.

Facebook Esten

Cила апдейта поисковой выдачи Яndex

esten-alexa toolbaresten-alexa