Saturday, December 20, 2014

November 2014 -bisnes kõikus.


**Global Business Monitor novembris vähenes 0,1 punkti,jõudes kuni -3,7. See on seitsmes negatiivne kuu alates maist. Septembris indeks teenis vähese kasvu 0,4 punkti. Sel kuul Americas vähenes 3,5 jõudes -0,5 punktini. Aasia kasvas 1,5 kuni 2,1 punktini. Seevastu Euroopas jätkus langus 0,4, ulatudes -6,0 punktini. See on seitsmes Euroopa vähenemine alates märtsist, vaid septembris näitas väikese - 0,2 punktilist kasvu. Kuigi Global Business Sentiment Monitor langus oli vaid marginaalne, jätkas langemise kinnitas langus eelmise kuu jooksul. Kuigi suvel langus pärast juulit oli tühine, on olnud seitse igakuist langus ärikliima käesoleval aastal. Ainult september näitas vähesel määral, kuid seda tasakaalustab veelgi oktoober langus. On turu-by-turupõhiselt, aga tulemused olid veidi erinevad. Business sentiment kasvas Hiinas (+ 12%), Hispaanias (+ 11%), Rumeenias (+ 5%), Türgis (+ 5%), Taiwanis (+ 4%), Singapuris (+ 4%), Bulgaarias (+ 3%) ja Kreekas (+ 3%). Seevastu ettevõtete kindlustunde vähenemine USA poolt (-7%), Ungaris (-6%), Šveits (-6%) ja Itaalias (-6%).

Thursday, September 11, 2014

Maailma ärikliima läheb alla mäge..


**


Maailma Global Business Monitori andmeil augustis vähenes majandus 0,2 kuni -3,3 proisendipunkti. Kuigi marginaalne langus,kuid see on kuues järjestikuse kuu langus alates veebruarist. Kuigi Amerikas on paranenud jõudlus. kõigis teistes piirkondades majandus on jätkuvalt langenud. Aasias Monitor vähenes 0,1 -0,3 kuni -0,4 protsendipunkti elama oma positsiooni negatiivne tsoon. See oli neljas järjestikune igakuine langus Aasias. Euroopas indeks vähenenud 1,4 protsendipunkti, alates -2,8 kuni -4,2, märgistus viienda järjestikuse kuu langus Euroopas. Tulemused august Global Business Sentiment uuringu reified järjestikust langust eelmise kuu jooksul. Kuigi langus augustis võrreldes juuliga minimaalne, see tähistas kuuendat aastat järjest kuus langus; üldine selle kuu Global Business Index kinnitas oma negatiivset seisundit. On turu-by-turu põhjal, mille tulemused olid siiski veidi erinevad. Business sentiment kasvas Americas [Brasiilia (+ 14%), USA (+ 12%)], Taani (+ 8%), Rep. Hiina (+6%), Eestis (+ 5%), Suurbritannias (5 %) ja Türgis (+ 3%). Seevastu toimus ettevõtete kindlustunde vähenemine Hong Kongis (-8%), Poolas (-8%) ja Tšehhis (-8%).

Saturday, April 5, 2014

Austria majandusareng.


**

Austria majandusareng.


Option Yard
on maailma juhtiv binaarne võimalusi kauplemise platvormi raha teenida, lihtne raha, sissetulekute kiire, lihtne investeerida.

http://www.prevention-dividend.com/
Dividend Stocks- A Great Investment

facebook ehitusekspert

Wednesday, March 5, 2014

Karl Vaino mahavõtmine aastal 1988.

**

16.juunil 2013.a.möödub kakskümmend viis aastat päevast,millal EKP Keskkomitee I sekretär Karl Vaino vabastati oma ametikohast. See oli suur võit teel Eesti iseseisvuse ja demokraatia taastamisel Eestis. Karl Vaino sündinud 28. mail 1923 Tomskis,NSV Liit, oli Eesti NSV poliitik ja parteitegelane, Eestimaa Kommunistliku Partei eelviimane esimene sekretär. Mõlemad K.Vaino vanemad olid kommunistid, partei liikmed. Vaino noorusaastad möödusid Siberis, suuremalt jaolt Novosibirskis ja Tomskis. Lõpetanud 1941. aastal Tomski 3. Keskkooli, asus ta õppima Novosibirski Raudteetranspordi Sõjainseneride Instituuti, kust 1943. aastal siirdus Tomski Raudteetranspordi Elektrotehnika Instituuti, mille lõpetas insener-energeetikuna. Pärast NLKP-sse astumist saadeti ta kui päritolult eestlane tööle Eesti NSV-sse. Pärast Eestisse asumist töötas Vaino 1947. aasta septembrist kuus kuud Tapa veduridepoos tehnikuna, üks aasta Eesti Raudtee veojaoskonna elektritehnikuna ning Tapa–Narva liini elektriseadmete lõigu ülemana. 1949. aastast K. Vaino töötas kolm aastat EKP Keskkomitees. 1952. aastast töötas Vaino üks aasta EKP Tallinna Oblastikomitees, seejärel neli aastat EKP KK tööstuse ja transpordi osakonnas. Seejärel üks aasta oli K. Vaino ENSV Rahvamajandusnõukogu esimehe asetäitja. Kui kõik eelnevad tööotsad olid tal väga lühikesed,kus ta 13.aastaga töötas viies erinevas kohas. Siis järgnevad kaheksateist tööaastat 1960. aastast alates töötas ta EKP Keskkomitees –need aastat valmistasid talle suurt tüdimust juba viiendal tööaastal.Mehel, kellel sellel töölõigul mingeid märkimisväärseid saavutusi ei olnud ette näidata.Ta lasi oma juured keskkomitees alla,kuna ei osanud muud teha,kui partei osakonnas aega venitada,oodates suurt kõrgendust.Sellepärast aastaid mingit rotatsiooni sel töökohal ei olnud ja ega Vaino ei tahtnudki seda.Sellest tulenevalt puudusid ka märkimisväärsed saavutused ja soov kasvoi mingisuguste uuenduste tegemiseks vabariigi majanduses,mis Eesti majanduse edasi viiks. oma isiklikke ja tööalaste omaduste pooles Vaino ei sobinud sellele ametikohale. Vaaramata sellele ta oli ootel kuni temast 26. juulil 1978. aastal sai EKP Keskkomitee I sekretär. Kui kõik eelnevad tööotsad peale Eestisse tulekut olid tal väga lühikesed,kus ta 13.aastaga töötas viiel töökohal. Siis järgnevad 18 tööaastat alates 1960. aastast EKP Keskkomitees mis valmistasid talle pikapeale suurt tüdimust juba alates viiendast tööaastast. Mehel, kellel sellel pikal töölõigul mingeid märkimisväärseid saavutusi ei olnud, oli ainult suur ootus tõusta ametiredeli kõrgemale pulgale.Töötades pikalt keskkomitees lasi ta seal oma juured alla,kuna mujale tööle minna ta ei kavatsenudki. Sellest tulenevalt puudusid Vainol ka saavutused ja tung innovatiivsuse suunas vabariigi rahvamajanduses,mis Eesti majanduse edasi viiks. Ja nii ta töötas sellel ametikohal kuni temast 26. juulil 1978. aastal sai EKP Keskkomitee I sekretär.Muidugi selle töökoha jaoks oli tal väga vähe eeldusi,ta võrdlemisi vähe arendas oma suhtlemisoskusi,oli vähejutukas ja enesesse tõmbunud inimene,ka eesti keele vähene oskus ei võimaldanud tal inimestega tulemusrikkamalt suhelda ning võita nende usaldust. Samas ta ise ei kippunudki nii väga inimestega suhelda ning eesti keelt õppida,olgu et see oleks pidanud olema tema kõige tähtsam ülesanne antud ametikohal. Silma lööb Vaino lohakus nii tegudes kui pildis,mis paistab välja näiteks Eesti Entsüklopeedias avaldatud Vaino fotol,kus ta poseerib triikimata päevasärgis. Vaino on Venemaa eestlane ega oska peaaegu üldse eesti keelt. Seetõttu oli ta 1978. aastal Moskva jaoks ideaalne kandidaat EKP juhi kohale, et algavale venestuslainele hoogu juurde anda. EKP KK juhina tegutses K. Vaino igati NLKP Keskkomitee käskude järgi. Ta ei püüdnud kuidagi eesti keelt ega kultuuri kaitsta. Seetõttu ei omanud ta eestlaste seas peaaegu mingit toetust. Oma avalikud kõned pidas ta vene keeles ja eesti keeles kõnelemist enamasti vältis. Aastal 1988 lõhenes Eestimaa Kommunistlik Partei rahvuskommunistideks ja impeeriumimeelseteks. Viimaseid juhtis mõistagi K. Vaino, teiste liidriks kujunes aga peagi Ladina-Ameerikast tagasi kutsutud Vaino Väljas. Et K. Vainot peeti juba ka Moskvas liialt vanameelseks, siis kaotaski ta oma koha Väljas’ale. Rahvuskommunistid võtsid enda kätte kõik olulisemad ametikohad ning hakkasid harjuma mõttega Eesti taasiseseisvumise teele asumisest. 01.aprillil 1988.aastal algas Toompeal kaks päeva väldanud loomeliitude pleenum, mis sündmusena etendas olulist rolli Eesti iseseisvuse taastamise protsessis. Esimest korda ütlesid loomeinimesed avalikult välja probleemid, mis puudutasid eestlaste demograafilist ja sotsiaalset olukorda. Kahel päeval räägiti loomeliitude pleenumil eestlaste vähemusse jäämise ohust Eestimaal, demograafilisest olukorrast, võõrandumisest ja paljust muust. Tähenduslik oli paljude jaoks Kalju Komissarovi lause, et seltsimehed, me ei ole kohustatud selle hullumajaga kaasa mängima.” Loominguliste liitude kultuurinõukogu esimehe, arhitekti Ignar Fjuki sõnul pandi kõigile, kes Eestis elasid südamele, et eelkõige oleme eestlased ja kodanikud. "Et lõpetame selle jabura jutu nõukogude inimesest ja sellest seltskonnast, kelle eest peab keegi teine vastutama ja mitte nemad ise." Esimest korda toodi pleenumil välja Eesti iseseisvuse idee, nõuti kommunistliku partei juhtide tagasiastumist, riigikeelt, korralikku kultuuri ning küüditatute õigeksmõistmist. K.Vaino pahameel oli nii suur,et juba loominguliste liitude pleenumi ettevalmistamise käigus 16.jaanuaril 1988.a.K.Vaino käsul EKP KK VII Pleenumil vabastati EKP KK ideoloogia sekretäri ametikohalt Rein Ristlaan. Seejuures ei aidanud siin sugugi mitte see ,et R. Ristlaan EKP ideoloogiasekretärina ajas muutunud üldiste võimusuuniste ja ka EKP KK esimese sekretäri Karl Vaino käskude aktiivne elluviija, kes totaalse parteilise kontrolli hoidmise huvides viis ellu ulatusliku kaadrivahetuse. EKP 3. (nn. ideoloogia) sekretär oli Eesti NSV ideoloogialase töö ja kunstielu kõrgemaks juhiks. Rein Ristlaan oli K.Vaino käsul kustutatud EKP III sekretäride nimekirjast. Vaino oli seisukohal,et R.Ristlaan ei tulnud oma ideoloogiatööga toime.See oli pahatahtlikus K.Vaino poolt, kuna kogu ideoloogiatöö toimis K.Vaino juhtimisel – nii et võib öelda,et Vaino ise töötas halvasti,patustajate hulka aga sattusid paljud teised inimesed. Karl Vaino oli Moskva käskude aktiivne elluviija, kes totaalse parteilise kontrolli hoidmise huvides viis ellu ulatusliku kaadrivahetuse. Näiteks aastail 1982–1987 võeti tema eestvõttel ametist maha või sunniti lahkuma ja asendati uutega Eesti Kirjanike Liidu juhatuse senine esimees, kultuuriväljaannete senised peatoimetajad ja kirjastuse "Eesti Raamat" peatoimetaja, ajakirja Tallinn pandi juhtima endine EKP KK kultuuriosakonna juhataja. Perestroika algul asutati EKP KK büroo otsusega uued ajakirjad "Aja Pulss" (1985) ja "Vikerkaar" (1986), mille juhid valis välja EKP Keskkomitee ja kes kinnitati tava kohaselt EKP KK bürool. Paljude loome inimeste sõnul sattus Rein Ristlaane ametisoleku ajal mitmeid inimesi parteilise tagakiusamise alla. Rein Ristlaan lahkus 1987. aastal pärast seda, kui EKP Keskkomitee juhtide (sealhulgas tema enda) ja ajakirjandusjuhtide vahel püsinud pinge muutus tõsiseks konfliktiks. Karl Vaino oli iseloomult ebasõbralik,kuri - ja kättemaksuhimuline seltsimees,teistes stressi tekitav tegelane. Piisab kui meenutada kuidas tema mõningate seltsimeeste pensione nende tagaseljas kärpis jpm. Vaino ajal partei ja juhtivatel töökohtadel toimus vaimne vägivald,mida paljud hambad ristis pidid välja kannatama. Meedikute väiteil on vähemalt pooled südame- ja veresoonkonna haigused tingitud stressist. Keskkomitee pealekaebaja Nikolai Ivanovi valekaebustest K.Vainole sündis tavaliselt järjekordne kaadripuhastus protsess. Inimesi töökohtadel kiusati. Pärast seda, kui Karl Vaino oli 16. juunil 1988. aastal EKP Keskkomitee esimese sekretäri ametikohalt vabastatud, siirdus ta Moskvasse, kus ta oli aastail 1988–1990 NLKP Keskkomitee juures asuva Parteikontrolli Komitee liige. K.Vaino ei tahtnud viimase minutini uskuda mingisse mahavõtmisse. Pööre osutus talle isiklikult sellevõrra keerulisemaks, et Vaino Väljas’ega olid nad nagu tuli ja vesi. Ta oli teinud kõik, et Väljas siinsest elust maha kriipsutataks. Karl Vaino lagunes lõpuks päris ära. Üks vana kommunist mäletab, kui K.Vaino käis kuskil tehases kohtumas, tuli tagasi ja rääkis teistele, et näe, naised kinkisid talle lilli, tähendab toetus ikka püsib – no see oli juba lapselalin. Samal ajal kavandas Rahvarinne lauluväljakul Vaino maskoti põletamist. Vastuolu teravnes juba päevadega. Ja nii ta läks Eestist ära põlatud seltsimehena,kellel ei olnud siin enam sõpru ega häid tuttavaid.

 esten-ehitusekspert, esten-ehitusekspert, esten-ehitusekspert, esten-ehitusekspert, esten-ehitusekspert

Saturday, March 1, 2014


**

Juhised kinnisvara kontrollimiseks enne ostuAutor: Mait LillemäeKinnisvara soetamine on üks suurimatest investeeringutest, mis tavaliselt elu jooksul teha tuleb. Kuna tegemist on niivõrd kalli ja olulise investeeringuga, soovitan enne otsustamist lähemalt tutvuda, millega tegemist on. Tihti on välimuse põhjal hinnates kõik nagu korras, kuid tegelikkuses vajab kinnisvara väga suuri investeeringuid selle korda tegemiseks (varjatud puudused) või on ülalpidamine liiga kallis. Loota, et maakler puudustest rääkima hakkab, on asjatu. Millele tuleks tähelepanu pöörata enne ostu sooritamist? 1. Dokumentatsioon – korrektselt vormistatud dokumentatsioon annab ülevaate – kes ehitas, millal ehitas, millest ehitas ja kes ehitamist kontrollis jne. Kuna paber kannatab kõike, siis pimesi pelgalt dokumentide põhjal otsustada ei ole hea mõte. Kindlasti annab kindlust juurde projekti olemasolu ja kasutusluba, mis näitab, et vähemalt välisilme poolest on maja selline, nagu projekti järgi peab olema. 2. Kes on omanik? Kas kinnisvaral on olnud mitu omanikku ja kas esimene oli arendaja või eraisik. Omaniku tausta tasuks kindlasti kontrollida (nt Google). Kindlasti tasuks ettevaatlik olla, kui esimene omanik oli arendaja. Tavaliselt huvitab arendajat vaid kasum. Kvaliteet on teisejärguline. Ettevaatlik peaks olema ka siis, kui maja või korter on mitmeid kordi omanikku vahetanud. Selle põhjuseks on enamasti mingi probleem…. Need põhjused tuleb välja selgitada. 3. Maja väline ülevaatus - Niiskuskahjustused – tasub vaadata, kas kuskil esineb hallitust või veekahjustuste märke. Tõsise niiskusega seotud probleemi tunneb tuppa sisenemisel siseõhu lõhnast ära. Puuduliku hüdroisolatsiooni esimeseks tunnuseks on lahtised plaadid vannitoas (või asendatud plaadid, mis on ära tuntavad nt vuugisegu teise tooni järgi). Tuleb kontrollida, kas uksed ja aknad sulguvad korrektselt (ei ole tursunud). Tuleb otsida ka liiga ilusaid kohti, kus on näha, et tegemist on värske parandustööga. Sellel parandustööl peab olema põhjus (nt. lae servade värske värv viitab võimalikule läbijooksule mida on üritatud varjata). -Vajumised – tuleb vaadata, kas esineb pragusid, lahtiseid plaate (koputades tunned ära). Hoolsamalt tasub kontrollida seinte ääri ja nurki, kus võimalikud vajumised on kõige tõenäolisemad (ehitajal on seal keeruline pinnast tihendada). Põranda horisontaalsust tasuks samuti kontrollida. Võib-olla on kogu põrandaplaat ära vajunud. -Termograafia ja rõhutest – külmal ajal annab palju juurde termograafia ja rõhutesti tegemine (termopiltide tegemiseks on vaja, et välis-ja siseõhu temperatuuride vahe oleks vähemalt 20 kraadi). Täna on pakkujaid palju ja hinnad mõistlikud. Siin ei tasu kokku hoida. Saad hea ülevaate maja soojustuse ja õhutiheduse olukorrast. Muidugi tasub valida selline teenuse pakkuja, kes tulemust sulle kommenteerib. Lihtsalt piltidest ei ole tavainimesele palju kasu. Kui osad probleemid on kõrvaldatavad, siis mõned mitte. Näiteks olukord, kus maja on ehitatud praktiliselt maa peale ilma vundamendita (vt pilti). Sellist olukorda on väga keeruline tuvastada. Konkreetse probleemi reetis üüratu küttearve, kuna ka põrand oli soojustamata. Maja perimeeter oli ca 1m laiuselt lumevaba ka siis kui mujal oli 50cm paksume lumekiht ja väljas 10 kraadi külma. 4. asukoht – kas maja asub põllul, heinamaal, soos jne. Kas on naabreid (rahulolevaid) kellelt asukoha valikut uurida. On objekte mida müüakse ainult suvel, kui on kuiv, sest muul ajal on maja nagu saarel (veega ümbritsetud igast ilmakaarest). Tasub jälgida, et maja asuks ümbritsevast pinnast kõrgemal. Kui majal on kelder, on ka sealt võimalik veega seotud probleeme tuvastada: vee randid seintel, kopituse hais jne 5. ülalpidamise kulud – Palju annab juurde, kui uurida eelmiste hooaegade elektri ja kütte arveid jne. Maja võib ilus ja korralikult tehtud olla, aga kui selle ülapidamine on liialt kallis, siis kaob asjal mõte. 6. Asjatundja abi – kui näiteks naabrite küsitlemine ja omaniku tausta uurimine on jõukohane ilma eriharidust ja kogemusi omamata, siis ehituse kvaliteeti oskab kõige paremini hinnata kogemustega spetsialist. Hindamise maksumus on tühine võrreldes võimalike probleemidega, mis tähelepanuta jätmisel kordi suuremaid summasid neelama hakkavad. Kui vajad kinnisvara ostueelset ülevaatust, tulen appi. Helista 53427733 või saada e-mail mait@profeld.ee. Ülevaatus sisaldab objekti külastust ja kokkuvõtva akti koostamist, kus on avastatud puudused kirjas koos pildimaterjaliga. Akti alusel on võimalik ehitusfirmadest parandustööde hinda uurida, et teada saada, kui palju kinnisvara tegelikult maksma läheb. Ülevaatuse hind Tallinna piires 100,-.

 Mait