Saturday, April 1, 2017

Tallinnas Tähe tn 40 kortermaja renoveerimine energiatõhususe suurendamine ebaõnnestus.


**


Avaldus ehituspraagist.

ASjaosalised:

P.P.Ehitusjärelevalve OÜ reg.nr.11270056 esindaja: MATI KELINDEMAN ,see ehitusjärelevalve firma  on Eesti Tööstus - Kaubanduskoja registrikood: 80004733   lliige,kellele P.P.Ehitusjärelevalve OÜ oma mitte korrektse  tegevusega tõi kahju.

 Revin Grupp OÜ reg.nr. 11896241 juhataja Lauri Raud. Tolira ehitus OÜ reg.nr. 11130757 juhataja Lauri Raud ja töödejuht Henri Lillevälja .
Tähe tn 40 korteriühistu reg.nr. 80014755 ,alustas augustis 2016 oma korterelamu rekonstrueerimist.
Kohustuslikul reklaami stendil maja ees on öeldud,et peatöövõtjaks on Revin Grupp OÜ - Tegelikult peatöövõtjaks oli Tolira ehitus OÜ. Omanikujärelevalveks on märgitud P.P.Ehitusjärelevalve OÜ Mitmel korral saatsin Tähe 40 juhatusele emaile,sest tööde kvaliteet objektil jätts soovida.Kuid vastuseid juhatusest viimasel ajal minule ei laekunud.
.Pöördusin P.P. Ehitusjärelevalve OÜ poole ,kes pidi antud objektil kvaliteeti kontrollima,kuid ehitusjärelvalvega tegelema pidav MATI KELINDEMAN telefonitsi üiles ,et selle küsimusega pean hoopiski pöörduma Tähe 40 juhatuse liikme Marek Põldeots’a poole,kes rõõmsalt teatas minule,et puudused on likvideeritud-see aga ei vastanud tõele,sest ehituspraaki on palju. Tekkis küsimus miks juhatus ei hooli ehituskvaliteedist antud objektil,miks ta ei vasta kirjadele ja miks makstakse praagi eest raha Ehitusjärelevave OÜ-le,peatöövõtjale jt ja seda kõik korteriühistu liikmete rahast. Paistab,et nimetatud ametimehed kavatsevad omavahel ära jagada riigi poolt antav objekti renoveerimise suur toetus,mis on uhistule ettenähtud.
Objektil on järgmised ehituskvaliteedi puudused,mis kuuluvad likvideerimisele,ka hinna alandamine vastavalt Võlaõigusseaduse sätetele  peab olema rakendatud antud objektil koostöös tellijaga:

Anmeri OÜ põhiprojekti joonisel S-2 on toodud AVAPALEDE SOOJUSTAMINE JA VEEPLEKKIDE PAIGALDAMINE PROJEKTEERITUD ALUMINE HORISONTAALNE AVAPÕSK. Siin on ettenähtud ET AKNA VEEPLEKI ALUNE PEAB OLEMA täidetud SOOJUSMATERJALIGA.Kuid tegelikult on paigaldatud mingisugune ehitussegu-nii et aknaveepleki all ehitaja poolt on moodustatud lubamatu külmsild. Veepleki alla jäi paigaldamata hüdroisolatsioon. Aknapleki ülespööre on alla 18 mm. Isesurvestav tihend aknapleki ülespöörde ja aknapõse vahele jäi paigaldamata. Aurutõkkelint ja tihendusmass jäi paigaldamata ka akna ülemine veenina jäi ehitajal tegwmata.Aknaplekid on paigaldatud 5* kaldega,olgu et norm näeb ette kalde suuruseks minimaalselt 15*,see on nii ehitaja ,kui ka Anmeri OÜ projekteerija suur viga.

Talvepäevadel toa õhu temperatuur akna juures oli kõigest 14*C,sellises korteris  on kõrge õhu niiskus ja kannatab maja elanike tervis:köha,nohu jne.Projekteerija väidab,et Tähe tn. 40 korterelamu küttesüsteem rekonstrueeritakse,kuid tänaseni see ühetoru süsteem ei tööta korralikult.
 Aknalauad jäid kinnitamata Capatect montaažidetailide ja müüriankrute abil. Ühe müüriankru kohta võetakse 2 Capatect-Schlagschrauben kruvi, et vältida aknalaua vetrumist. Aknalaua alune õõnsus jäi täitmata isolatsioonimaterjaliga. Aknalaua alumine külg jäi kleepimata üle CapatectAntidröhn-band ribaga. Akna alla ehitaja tekitas meile täiendava külma silla,mis energiatõhususe suurendamist antud elamus takistab. Ka lodža piirde katmine plekiga on ebaõnnestunud Villaribadega laiusega 200mm jäid  soojustamata avadeümbrused. Kahjuks maja konstruktsioonidesse jäid suurel hulgal külmad sillad,mis on lubamatu.Nõutav sisekliima pole tänaseni saavutatud,korteris on liiga suur õhu niiskus,mis mõjub halvasti elanike tervisele. Toa temperatuuri mõõtmisel selgus et külmal talvepäeval õhutemperatuur akna juures oli kõigist 14*C,mis  ei vasta standardile.Kaetud tööde aktid koostada on vaja kindlasti. Kredex,kes pakkus meie  korterelamutele finantslahendusi, mille eesmärk on energiatõhususe tõstmine läbi elamute renoveerimise tutvudes puudustega,mis meie maja juures renoveerimise käigus tekkisid,ei võta asja tõsiselt ning ei kutsu asjaosalisi korrale. Kuna asjaosalised ja Tallinna linnavalitsuse Nõmme linnaosa valitsuse tegelased minu kirjadele ei vasta,selline ükskõikne mentaliteet tõsiste probleemide üle ei tee au Eesti riigile.Palun lugejatel antud juhtumi kohta avaldada oma arvamust. Ehitajaid oma korda palun alustada praagi likvideerimist antud majas kiiremini.

 Tähe tn 40 elanik E.Sepp jt.

No comments:

Post a Comment