Monday, September 27, 2010

vundamendi isolatsioon

**
Vundament on ehituse alus ning seda tuleb sarnaselt hoone teiste osadega kaitsta muutuvate ilmastikuolude eest. Vundamendi ja aluspõranda isolatsioonitööde õige planeerimine ning teostus välistab kahjud, mis ei piirdu üksnes vundamendiga, vaid mõjutavad ka põranda- ning seinakonstruktsioone. Loomulikult on tähtis ka ehituse kvaliteet ning hoone põhikonstruktsioonide teostus.
Põhiline viga, mida soklite ja pinnase isoleerimisel tehakse, on sobimatu materjali kasutamine. Üldiselt teatakse, et sellistes kohtades tuleb kasutada plast isolatsioonmaterjale.Juhtub sageli, et vundamendi isoleerimismaterjali omadustele ja kasutusotstarbele ei pöörata piisavat tähelepanu.
Kauplustes võib leida mitmesuguseid eri tehnoloogiaga valmistatud plastisolatsioontooteid EPS plasti ja XPS plasti. EPS on valmistatud paisutamismeetodil ja kannab rahvakeeles nimetust polüstürool. XPS on aga tehtud ekstruudermeetodil ning nimetatakse styrofoamiks või siniseks soojustuseks. Lähemal vaatlusel on märgata ka nende struktuuri erinevusi. EPS plast koosneb kokku kleepunud kuulikestest, XPS plastil on peen kärgstruktuur.
Vundamendi ja soklite isolatsioonmaterjalide kõige tähtsamad omadused on niiskuskindlus ja soojapidavuse püsimine. Materjal peab tagama isolatsioonivõime kogu hoone eluea vältel. Vundamendiisolatsiooni materjalide katsetamisel uuritakse nende veeimavust, veeauru difusiooni ning külmumis-sulamistsüklite taset.
Kui vesi imbub materjali, halveneb selle isolatsioonivõime märkimisväärselt.
Tavalist EPS-i ehk valget polüstürooli ei tohi kasutada vundamentide isoleerimiseks ilma tugeva hüdroisolatsioonita. XPS-tüüpi materjal sobib aga ka kõige raskemate tingimuste korral ilma lisaniiskustõkketa. XPS-tüüpi materjali soojapidavust ei ohusta pinnase külmumine-sulamine ega ka pinnase kuivamisest põhjustatud veeauru surve.
Vahel tuleb isoleerida ka kohti, kus on nõutav korraga nii kõrge soojapidavus, niiskuskindlus kui ka koormustaluvus. Sellised kohad on näiteks terrassid, autoparklad, raudteetammid, lennurajad jms. Tänu oma erakordsele vastupidavusele pole XPS-tüüpi materjalidele niisugustes kohtades praktiliselt alternatiivi. Ka kõige pehmemad plaadid taluvad lühiajalist koormust vähemalt 200 kPa, tugevamad kuni 500 kPa.No comments:

Post a Comment