Tuesday, December 25, 2012

Ehitiste tuleohutus.

**


Esten OÜ Address: 76901 Klooga mnt 10b-17, Tabasalu, Harjumaa,Estonia. Telefon: 372-503-9015.

vastavalt Eesti Standardi EVS 812-7:2008. Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus ütleb ,et tuldtõkestavaid klaastarindeid on kahte tüüpi:tihedus nõuet (E) täitvad tarindid ja tiheduse ning soojust isoleerivad nõuded (EI) täitvad tarindid.Klaastarindi tulepüsivus sõltub tarindist kui tervikust,heakskiit puudutab valmis tarindit koos kõikide komponentidega.Klaasi omadustele lisaks on tähtis raamistus ja paigaldusviis.Klaasimisel tuleb kasutada klaasi tootja poolt heaks kiidetud kinnitusviise ja materjale. Tihedusnõuet täitvad klaastarindid (E) lasevad läbi soojuskiirgust soojusisolatsiooni võime puudumist väljendatakse kasutades tarindi märgistuses ainult tähte(E)(tihedus,terviklikkus) koos tulepüsivusajaga (näiteks E30).Nende tarindite puhul siirdub soojus läbi tarindi otse suunas kiirguse teel igale poole nagu valgus.Mida suurem on kiirgav pind,seda suuremaks kujuneb soojuskiirguse tihedus (soojuskiirguse intensiivsus kW/m2).Samuti mida lähemalt klaastarindi suhtes läbiva soojuskiirguse tihedust kontrollitakse,seda suurem see on.Nendele tarinditele on vajalik määrata suuruse piirang ja ohutuskuja,evakuatsioonitee liikumisrajast ning süttivatest materjalidest. Tihedust ja soojusisolatsiooni nõuet (EI) täitvates klaastarindites (EI) ei ole soojuskiirgust vaja mõõta,neid loetakse soojuskiirguse nõuet täitvateks. Tuletõkkeklaasist tarindeid saab kasutada ilma ohutuskuja nõudeta nagu iga muid tuletõkkesektsiooni moodustavad tarindit.Tuletõkkeklaasiga saavutatav tulepüsivus võib olla üldjuhul kuni EI 120. Tihtipeale projektis ei ole arvestatud,et vastavalt Eesti Standardi EVS 812-7:2008. Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus ütleb, et tuletõkkeuks kinnitatakse tugevalt ümbritsevate tarindite külge ning piida ja ümbritsetavate tarindite vaheline pragu tihendatakse vähemalt A2-klassi kuuluvate tihendusmaterjalidega,kui tihendusmaterjalitootja poolsed juhised ei luba muud. Vastavalt Eesti Standard EVS 812-7:2008. Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus ütleb,et tuletõkkeuks peab olema iseenesest sulguv ja riivistuv. Vastavalt Eesti Standardi EVS 812-7:2008. Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus ütleb,et projektis peaks lahendust leidma ukse lehe ja põranda vaheline pragu ja selle ümber põranda materjali A2Fl kasutamine. Juhtub ka seda,et projektis pole detailiseeritud Eesti Standardi EVS 812-7:2008. Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus, nõue ohutuskuja kohta,kui klaasuks suundub otse evakuatsiooniteele.

No comments:

Post a Comment