Monday, October 4, 2010

Maja fassaad

**


Maja fassaad kaitseb külma ja niiskuse eest ning ilmestab elukeskkond. Välisvoodri korrastamisele peab eelnema põhjalik ülevaatus  ning  avastama kahjustuse põhjused. Laua paksus ei tohi olla alla 25 mm,sest mida paksem laud seda vähem ta allub ilmastikutingimustele ja väiksem on pragude tekke oht.  
Tavaliselt on enam kannatada saanud päikesepoolne majakülg,samuti aitab kahjustusele  kaasa lagunenud vihmaveetorud, puudulik ventilatsiooon ja mädanik. Oluline on puitfassaadi juures tuulutus. Õhk peab pääsema sokli juurest välisvoodri alla ning ülalt välja. Välisvoodri taga peab olema kuni  1,5 cm laiune,ülalt avatud tuulutuspilu.Puidu puudus on vastuvõttlikkus mädanikule ja hallitusele.Mädanik tekib liigniiskuse tagajärjel, millel võivad olla  järgnevad põhjused:
Kileja  pinnaga pragunenud sünteetiline värv, mille alla tekkinud niiskus ei saa välja kuivada, samuti vead sadeveesüsteemis, valesti paigaldatud veelauad ja katteplekid, ebaõige lahendusega sokkel ning samuti majale liiga lähedal asuvad puud.
Mädaniku lahtisaamiseks ei piisa üksnes kahjustunud koha parandamisest, vaid kõrvaldada tuleb tekkepõhjus. Seda, kas puit on pehastunud pindmiselt või läbinisti,saab kindlaks teha, kui suruda naaskel puidusse.
No comments:

Post a Comment