Wednesday, October 6, 2010

Soklikahjustused

**
Hea ehitustava eiramine toob tihtipeale kaasa selle, et hoonete vundamendis puudub normikohane horisontaalne ja tihti ka vertikaalne niiskustõke.Seetõtttu imendub niiskus kapilaarjõudude toimel, läbides vundamenti, esimese korruse seintesse.Tagajärjeks on seinte märgumiskahjustused ja niisked ning ebatervislikud ruumid. Kui katta sokkel tsemendimördiga ja valada betoonpõrand pinnasel,tõuseb kapilaarniiskus seintes veelgi kõrgemale.Sama juhtub,kui seina pideva märgumise ja väljakuivamise tulemusel,selle pindmise kihi poorid ummistuvad veega sinna kantud soolakristallidega.Vee aurumine seina pinnalt suurendab kapilaarniiskuse kulgu vundamendis.Üldjuhul ka tõkke puudumisel ei tõuse pinnase kapilaarniiskus kõrgemale esimese korruse seintest, jäädes 1- 2 meeetri piiresse.
Maja esimse korruse seinu saab kaitsta kapilaarniiskuse eest järgnevalt:
- teha soklisse töökindel niiskustõke,horsontaalse hüdroisolatsiooni näol
- Keldri olemasolul isoleeritakse pinnase niiskusest tingimata ka vundamendi välimised vertikaalpinnad
Niiskuskahjustuse mehhanism seisneb selles, et koos kapilaarniiskusega tõusevad seintesse ka pinnasevees leiduvad lahustunud soolad, seina pikemaajalise niiskumise tagajärjel soolakristallid ummistavad seina allosa, mille tõttu kapilaarniiskus tõuseb veelgi kõrgemale, ning puittarindite pidev niiskumine viib ohtliku majavammi tekkimisele.

No comments:

Post a Comment