Monday, February 25, 2013

kui tõenäoline on brittide lahkumine EL-ist?

**

EUWIFO uuris: kui tõenäoline on brittide lahkumine EL-ist? Enamikul on seda raske ette kujutada Jaanuari lõpus teatas Briti peaminister David Cameron, et Suurbritannia Euroopa Liitu jäämise otsustamiseks korraldatakse referendum. Toetudes uuringule, mille viis 44 riigi 1 479 tegevdirektori hulgas läbi Euroopa majandusuuringute instituut EUWIFO, arvab ainult väike osa vastajaid, et britid otsustavad 2017. aastaks kavandatud referendumil EL-ist lahkuda. Euroopa Liidu tulevikku käsitlev osa lisati Business Monitor küsitlusele, mida viiakse regulaarselt läbi 25 riigis. Täpsemalt küsis instituut, kui tõenäoline on, et Ühendkuningriik lahkub EL-ist. Tulemus: ainult 9,2 protsenti vastajatest arvab, et lahkumine on möödapääsmatu. Ligi 30 protsenti arvab, et referendum on vaid valitsuse propaganda ja hääletust ei toimu. Küsiti ka lahkumise tagajärgede kohta. Konsensus väljendub selgelt: alla 25% vastajatest kartis tõsiseid tagajärgi riikide liidule. Lisaks arvab 9,2 protsenti vastajaid, et Ühendkuningriigi lahkumine on kindel, üsna suur osa, nimelt 28,3 protsenti, hindab aga tõenäosust suhtega 50:50. 33,3 protsenti intervjueeritud ettevõtete omanikest ja tegevdirektoritest arvab, et suure tõenäosusega jääb Ühendkuningriik EL-i. 29,1 protsenti arvab, et teatavaks tehtud referendum on vaid Cameroni valitsuse poliitiline propaganda ja hääletust ei toimu. Lisaks tundis Economic Research Institute EUWIFO huvi Ühendkuningriigi potentsiaalsest EL-ist lahkumise võimalike tagajärgede vastu. Esimene vastusevariant oli: „Lõpuks lahkuks suurim tülitekitaja EL-ist. EL lööks õitsele“. Fakt, et ainult 8 protsenti vastajaid pidas seda kõige tõenäolisemaks variandiks, võib näha teatava brittidele antud kõrge hinnangu kinnitusena, vaatamata nende sageli vastuolulistele seisukohtadele. Teisest küljest arvab ainult 11,2 protsenti vastajaid, et EL-il ei tule karta mingeid negatiivseid tagajärgi, kui Ühendkuningriik peaks lahkuma. Suurim rühm, 34,3 protsenti, arvab, et brittide lahkumisel oleks üksnes tähtsusetu mõju ja see ei tooks kaasa teiste riikide lahkumist. 23 protsenti arvab, et teisi riike ei lahku, aga Ühendkuningriigi lahkumine nõrgendaks EL-i oluliselt. 23,5 protsenti on äärmiselt skeptilised ja arvavad, et lahkumine viiks pikas perspektiivis EL-i kokkuvarisemiseni. EUWIFO tegevdirektor Stefan James Lang on optimistlik: „See on ettevõtete omanike ja tegevdirektorite poolt uskumatu usaldusavaldus Euroopa Ühendusele. Tulemused näitavad nende usku, et EL on oma eksami Kreekaga läbinud ja suudab tulevaste kriisidega edukalt toime tulla“. EUWIFO, European Economic Research Institute, Zürichis, on eraomanduses firma, mis on spetsialiseerunud turundus-ja majandusuuringutele, milles osalevad ettevõtete omanikud, juhatuse liikmed ja erapankade kliendid kogu maailmas. Saksamaal korraldatakse praegu 300 intervjuud nädalas. Väljaspool Saksamaad viiakse neid läbi 300 kuni 500 kuus. Täielikud tulemused avaldatakse kord kuus ning küsitlustes osalejad saavad tulemused enne nende avaldamist meedias.

Vaata Esten ehitusekspertiis.

No comments:

Post a Comment