Wednesday, February 20, 2013

Euroopa ärikliima

**

Euroopa ärikliima jääb ülejäänud maailmale omale alla 25 uuritud turust asusid 12 kõige optimistlikumate äriootustega riiki väljaspool Euroopat. Seevastu 13 kõige madalamate äriootustega turgu – kui jätta välja USA ja üllatuslikult Singapur – asuvad Euroopas. Avanev pilt on üsna selge: Euroopas on ärikliima palju halvem kui ülejäänud maailmas. Ehkki üldine majandussituatsioon on euroalas praegu palju stabiilsem kui kriisi ajal, ei ole olukord siiski kaugeltki rahuldav. Euroopa suveräänne võlg kujutab endast suurimat üksikut ohtu kogu maailma majandusele. Aasias ergutab äriusaldust tugevam ärikeskkond. „Sellal kui otsene euroala kokkuvarisemine oht näib praeguseks olevat tagasi löödud, ähvardab ikka oluline oht, et Saksamaa poolt peale sunnitud ranged meetmed võivad viia tõsise majanduslanguseni,“ ütleb EUWIFO tegevdirektor Stefan James Lang. „Hispaanial, Itaalial ja Prantsusmaal näib olevat veidi enam kaotada, aga Saksamaa jäetakse tema erakordselt efektiivse siseriikliku tulusüsteemi toel võib-olla jälle arvet maksma. Küsimus, mille paljud endale praegu esitavad, on, kui palju rohkem on Saksamaa rahvas nõus enda kanda võtma.” EUWIFO, European Economic Research Institute, Zürichis, on eraomanduses firma, mis on spetsialiseerunud turundus-ja majandusuuringutele, milles osalevad ettevõtete omanikud, juhatuse liikmed ja erapankade kliendid kogu maailmas. Saksamaal korraldatakse praegu 300 intervjuud nädalas. Väljaspool Saksamaad viiakse neid läbi 300 kuni 500 kuus. Täielikud tulemused avaldatakse kord kuus ning küsitlustes osalejad saavad tulemused enne nende avaldamist meedias.

No comments:

Post a Comment