Wednesday, March 13, 2013

Ärikliima on Euroopas ikka veel halvem kui ülejäänud maailmas 25 turus.

**

EUWIFO Business Monitor International – veebruar 2013.
 Ärikliima on Euroopas ikka veel halvem kui ülejäänud maailmas 25 turust, mis kuuluvad küsitluse tulemuste põhjal kõige optimistlikumate äriootustega maade hulka, on 10 euroalasse mittekuuluvad riigid. Seevastu 13 kõige madalama tulemusega turgu – välja arvatud USA ja Venemaa – kuuluvad euroalasse. Avanev pilt on üsna selge: Euroopa Liidus on ärikliima märgatavalt halvem kui ülejäänud maailmas. See on täpselt sama pilt mis eelmisel kuul. Toimunud on väga vähe muutusi. „Ehkki Business Monitori tulemused näitavad, et Saksamaa ja Austria majandused hakkavad uuesti aeglaselt tõusma, näib, et Saksamaa poolt peale sunnitud ranged kokkuhoiumeetmed avaldavad ülejäänud EL-ile negatiivset mõju,“ ütleb EUWIFO tegevdirektor Stefan James Lang, „ja lõpuks võib see anda tagasilöögi Saksamaale endale, kelle majandus praegu vaevu kasvab.“ Trend – 1. 2011. a 1. kvartal kuni 2012. a 4. kvartal EUWIFO, Zürichis Šveitsis asuv instituut European Economic Research Institute, on omaniku poolt juhitud firma. EUWIFO Business Monitor koondab ettevõtete omanike ootused nende ettevõtete ja ettevõtluskeskkonna praeguse ja tulevase olukorra kohta. Küsitlust viiakse läbi kokku 25 turul. Ainuüksi Saksamaal korraldatakse iga nädal 500 intervjuud. Teistel turgudel tehakse iga kuu 100 kuni 500 intervjuud. Küsitlus on ainulaadne, sest see viiakse läbi ainult oma ettevõtteid aktiivselt juhtivate omanikega, samuti suurte firmade tegevjuhtidega. See on unikaalne ka tulemuste osalejatele kiire avaldamise, samuti geograafilise ulatuslikkuse poolest.
Vaata Esten ehitusekspertiis.

Facebook Esten

Cила апдейта поисковой выдачи Яndex

esten-alexa toolbaresten-alexa

No comments:

Post a Comment