Tuesday, March 26, 2013

59,8 protsenti vastajatest pooldab pankurite lisatasude piiramist ja juhtide palkadele ülempiiri seadmist.

**

EUWIFO küsitlus: kas EL peaks kehtestama juhtide palkadele ja pankurite lisatasudele ülempiiri? Enamik ettevõtete omanikke kiitis piirangu heaks Euroopa Liidu pangad ei tohi maksta oma töötajatele lisatasudena rohkem, kui on nende ühe aasta palk. Selles leppisid Brüsselis kokku Euroopa Parlament ja ELi liikmesriigid. Nüüd kavandab ELi siseturu volinik palkade ülempiiri kehtestamist ka teiste valdkondade juhtidele. European Economic Research Institute EUWIFO, mille peakontor asub Šveitsis, intervjueeris 575 tegevdirektorit Saksamaal ja Austrias. Tulemused võivad näida üllatavad: 59,8 protsenti vastajatest pooldab selgelt rangemaid riiklikke regulatsioone ja seega pankurite lisatasude piiramist ja juhtide palkadele ülempiiri seadmist. 38,7 protsenti hindaks edasisi arenguid selles valdkonnas kui õigustatud meetmeid „sotsiaalse rahu säilitamiseks“. Suurem osa vastajaid pooldas regulatsioone. Suurim rühm (38,7 protsenti) ei poolda mitte üksnes pankurite lisatasude ja juhtide tasude piiramist, vaid ka edasisi meetmeid. Tulemuste järgi arvab enamik vastajaid, et sotsiaalne harmoonia on väärtus, mida tuleb säilitada. Suuruselt järgmine rühm, 21,1 protsenti vastajaid, ei poolda edasisi meetmeid, aga toetab pankurite lisatasude ja juhtide palkade piiramist. 20,8 protsenti vastajaid ütleb piirangutele pangandussektoris jah, aga soovib jätkata juhtide tasustamist vabamajanduse põhimõtete järgi. 19,5 protsenti küsitlusele vastajatest ei poolda valitsuse sekkumist kummaski valdkonnas. Umbes pool sellest rühmast on lisatasude piiramise ja juhtide palkadele ülempiiri kehtestamise vastu. Teine pool arvab pealegi, et sellised reeglid on põhjendamatud ja avaldavad ELile negatiivset mõju. EUWIFO tegevdirektor Stefan James Lang teeb kokkuvõtte: „Tulemused kinnitavad, et olemasolev kuvand ettevõtjatest kui külmaverelistest kapitalistidest ei pea paika. Tegelikult näitavad intervjuud ettevõtete omanikega nende suurt sotsiaalset vastutustunnet. “ EUWIFO, Zürichis Šveitsis asuv instituut European Economic Research Institute, on omaniku poolt juhitud firma. EUWIFO Business Monitor koondab ettevõtete omanike ootused nende ettevõtete ja ettevõtluskeskkonna praeguse ja tulevase olukorra kohta. Küsitlust viiakse läbi kokku 25 turul. Ainuüksi Saksamaal korraldatakse iga nädal 500 intervjuud. Teistel turgudel tehakse iga kuu 100 kuni 500 intervjuud. Küsitlus on ainulaadne, sest see viiakse läbi ainult oma ettevõtteid aktiivselt juhtivate omanikega, samuti suurte firmade tegevjuhtidega. See on unikaalne ka tulemuste osalejatele kiire avaldamise, samuti geograafilise ulatuslikkuse poolest.Vaata Esten ehitusekspertiis.

Facebook Esten

Cила апдейта поисковой выдачи Яndex

esten-alexa toolbaresten-alexaesten-ehitusekspert.esten-ehitusekspert.esten-ehitusekspert.esten-ehitusekspert.
esten-ehitusekspert.esten-ehitusekspert.esten-ehitusekspert.esten-ehitusekspert.
esten-ehitusekspert.esten-ehitusekspert.esten-ehitusekspert.esten-ehitusekspert.
esten-ehitusekspert.esten-ehitusekspert.esten-ehitusekspert.esten-ehitusekspert.

No comments:

Post a Comment