Friday, April 12, 2013

Ärikliima on Euroopas ikka veel halvem kui ülejäänud maailmas.

**

EUWIFO Business Monitor International – märts 2013 Ärikliima on Euroopas ikka veel halvem kui ülejäänud maailmas – aga on ka aeglase paranemise märke. Pilt on mõnevõrra muutunud: EL-i ärikliima on ülejäänud maailmaga võrreldes paranemas. Aeglaselt liigub osa Euroopa turge pingereas ülespoole. See erineb veidi veebruari küsitluse tulemustest, mille järgi 10 kõige optimistlikumate äriootustega riiki ei kuulunud euroala riikide hulka. „EL-i turge kajastavad tulemused on juba veidi julgustavad. EL-i turud parandavad aeglaselt oma kohta pingereas. Seda järeldust toetab Saksamaal ja Austrias läbi viidud Business Monitor uuringute tulemuste põhjalikum analüüs. Need majandused liiguvad järk-järgult kasvu poole. See on areng, mida saab kõige paremini iseloomustada kui kaht sammu edasi ja üht tagasi: s.t osa tegevusvaldkondi on kasumis, aga osa mitte,“ ütleb EUWIFO tegevdirektor Stefan James Lang. https://ehitusekspertiis.files.wordpress.com/2013/04/a-love12.png?w=700&h=180&crop=1

 Trend – 2011. a 1. kvartal kuni 2013. a 1. kvartal

https://ehitusekspertiis.files.wordpress.com/2013/04/alove13.png?w=700&h=180&crop=1

EUWIFO, Zürichis Šveitsis asuv instituut European Economic Research Institute, on omaniku poolt juhitud firma. EUWIFO Business Monitor koondab ettevõtete omanike ootused nende ettevõtete ja ettevõtluskeskkonna praeguse ja tulevase olukorra kohta. Küsitlust viiakse läbi kokku 30 turul. Ainuüksi Saksamaal korraldatakse iga nädal 500 intervjuud. Teistel turgudel tehakse iga kuu 100 kuni 500 intervjuud. Küsitlus on ainulaadne, sest see viiakse läbi ainult oma ettevõtteid aktiivselt juhtivate omanikega, samuti suurte firmade tegevjuhtidega. See on unikaalne ka tulemuste osalejatele kiire avaldamise, samuti geograafilise ulatuslikkuse poolest.
No comments:

Post a Comment